Đường dẫn truy cập

Chuyến đi Mỹ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

.
Xem thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ông và Tổng thống Obama đã có cuộc trao đổi thẳng thắn.
1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ông và Tổng thống Obama đã có cuộc trao đổi thẳng thắn.

Người biểu tình hô khẩu hiệu "Tự do cho Việt Nam" bên ngoài Tòa Bạch Ốc trong lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, ngày 7/7/2015.
2

Người biểu tình hô khẩu hiệu "Tự do cho Việt Nam" bên ngoài Tòa Bạch Ốc trong lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, ngày 7/7/2015.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Tòa Bạch Ốc trong lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, ngày 7/7/2015.
3

Người biểu tình tập trung bên ngoài Tòa Bạch Ốc trong lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, ngày 7/7/2015.

Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc.
4

Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG