Đường dẫn truy cập

Vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Vụ phóng tên lửa thành công dẫn đến những màn ăn mừng tại Bắc Triều Tiên và phản đối tại Nam Triều Tiên.
Xem thêm

Đoàn viên thanh niên Bắc Triều Tiên chơi nhạc trước Nhà hát lớn Bình Nhưỡng để ăn mừng vụ phóng. (AP Photo/Jon Chol Jin)
1

Đoàn viên thanh niên Bắc Triều Tiên chơi nhạc trước Nhà hát lớn Bình Nhưỡng để ăn mừng vụ phóng. (AP Photo/Jon Chol Jin)

Đoàn viên thanh niên Bắc Triều Tiên ca múa trước Nhà hát lớn Bình Nhưỡng để ăn mừng vụ phóng. (AP Photo/Jon Chol Jin)
2

Đoàn viên thanh niên Bắc Triều Tiên ca múa trước Nhà hát lớn Bình Nhưỡng để ăn mừng vụ phóng. (AP Photo/Jon Chol Jin)

Người dân trên đường phố Bình Nhưỡng vui mừng trước tin vụ phóng thành công. (AP Photo/Jon Chol Jin)
3

Người dân trên đường phố Bình Nhưỡng vui mừng trước tin vụ phóng thành công. (AP Photo/Jon Chol Jin)

Lãnh đạo các tôn giáo ở Nam Triều Tiên trương biểu ngữ và hô khẩu hiệu trong buổi tụ tập tố giác Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. (AP Photo/Ahn Young-joon)
4

Lãnh đạo các tôn giáo ở Nam Triều Tiên trương biểu ngữ và hô khẩu hiệu trong buổi tụ tập tố giác Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG