Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt mood và temper, nghĩa của 'you'


Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt mood và temper, nghĩa của 'you'

Chào VOA. 1. "Mood" hay "temper"? Ex: I can't stand his bad___. Em chưa hiểu vì sao chọn "temper". 2. One is never too old to learn. ___are never too old to learn. Từ cần điền là "you" mà không phải là "we". Xin giải thích cho em.

1. Mood và temper

Cả hai đều chỉ tâm trạng một người, vui hay buồn.

- Sorry, I’m in a bad mood now=Xin lỗi tôi hơi bực mình lúc này.

- The traffic put me in a lousy mood=Xe cộ đông làm tôi bực mình.

Mood còn có nghĩa mà temper không có: thích hay thèm.

- I’m in the mood for Chinese food today=Hôm hay tôi thèm ăn cơm Tàu.

- I’m in no mood to discuss the incident=Tôi không thích bàn cãi về chuyện rắc rối xảy ra.

* Temper: tâm trạng, tính người

- Tính nóng: He must control his temper=Anh ta phải kềm chế tính nóng nảy của anh.

- Thành ngữ: have a short temper/have a bad temper

- Lose one’s temper=nổi giận: I’ve never seen my father lose his temper with anyone=Tôi chưa thấy ba tôi nổi giận với ai bao giờ.

- Temper, temper: Câu nói để xoa dịu khi thấy ai nổi giận.

2. You

Một nghĩa của you là “people in general”, “người ta”

- You have to be 21 to buy alcohol in this country=(Người ta, ai cũng) phải trên 21 tuổi mới có quyền mua rượu ở tiểu bang này.

- You nghĩa trống không (ai hay người ta), không nhắm tới người nghe. Tương đương có chữ one, nhưng one theo sau bởi động từ ở ngôi thứ ba số ít.

[You=one: One has to be 21 to buy alcohol in this state].

Chúc bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG