Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Cách dùng từ indicate, indicative, indication


Hỏi: Chào anh Phạm Văn, em là một học sinh đang học tiếng Anh. Em làm bài tập thì có một câu trắc nghiệm như sau:

Researcher report that declining sales of notebook computers in the United States are ___ of a shift in consumer preferences for even smaller portable devices.

(A) indication
(B) indicating
(C) indicates
(D) indicative

Đáp án là câu (D)

Em không lý giải được tại sao ở câu này người ta lại có đáp án như vậy. Kính mong anh Phạm Văn và chương trình giải thích giúp em. Chân thành cám ơn.

Trả lời:

Chào bạn,

=> Trước hết, trong câu trắc nghiệm bạn viết, researchers có s vì ở số nhiều để hợp với động từ report.

Bạn hỏi về tại sao lại chọn từ indicative trong một câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh.

Thường thì trong một câu trắc nghiệm về structure (phép viết câu) và word choice (dùng chữ) trong tiếng Anh, câu trả lời cho ta 4 lựa chọn A, B, C hay D để ta chọn câu nào đúng nhất. Ðúng đây là về văn phạm hay cách dùng chữ. Trong những sách luyện thi trắc nghiệm kỳ thi như SAT, hay ACT trong phần bài mẫu thường có lời giải dáp cho từng lựa chọn, để học viên biết tại sao đúng tại sao sai. Có khi phần giải đáp chỉ cho câu trả lời đúng và không kèm lời giải đáp. Trong trường hợp này thì người dùng (như trường hợp của bạn) tuy biết câu trả lời đúng mà còn thắc mắc không biết tại sao đúng.

Ta có thể dùng một cuốn từ điển tốt (như Oxford Advanced Learner’s Dictionary hay Longman’s Advanced American Dictionary và tra nghĩa của chữ indicative trong câu trắc nghiệm.

Researchers report that declining sales of notebook computers in the United States are ___ of a shift in consumer preferences for for even smaller devices.

Hãy xem nghĩa cả câu:

Các nhà khảo cứu tường trình rằng sự kiện số máy vi tính nhỏ gọi là sổ tay ở Hoa Kỳ bán ra giảm đi là dấu hiệu có một sự thay đổi về sở thích của người tiêu thụ còn thích những máy vi tính sổ tay nhỏ hơn nữa.

- Tra tự điển: to indicate: show that, suggest that, point to; cho biết, chỉ, báo hiệu. Ta hay dùng indicate với reports hay researches và thường có that theo sau. Reports from hospitals indicated that over 120 persons died in the tornado. = Bệnh viện tường trình có trên 120 người bị chết vì cơn lốc.

Indication: noun của verb indicate, cũng theo sau bởi that. Nhưng danh từ indication thường phải có một article đi trước.

Indicating là present participle hay gerund của indicate.

indicative là adjective và thường theo sau bởi of, và dùng với động từ be.

Be indicative of….

A. Nếu chọn A và dùng indication là tiếng noun và muốn câu đúng văn phạm thì phải có một article trước indication. Câu văn có thể viết lại là.. are an indication of a shift... Mà câu trả lời A không có an trước indication nên là câu không đúng văn phạm.

B. Nếu dùng indicating để bắt đầu một participial clause thì câu văn phải viết lại là: Researchers report that sales of notebook computers have declined, indicating a shift in consumer preferences… Nghĩa là phải có main clause và cách participial clause khởi đầu bằng present participle indicating.

C. Nếu dùng động từ indicate thì phải viết lại là: The declining sales of notebook computers indicate that there might be shift in consumer preferences…

D. Cuối cùng, nếu cả 3 trong 4 lựa chọn chứng tỏ rằng muốn đúng phải đưọc viết lại, thì ta có thể suy luận là lựa chọn cuối D là đúng.

Indicative=showing a clear sign that a particular situation exists.

Indicative là adjective nên trong câu dùng động từ be (are) và như trên đã nói indicative hay theo sau bởi of.

Tóm lại:

Loại câu trắc nghiệm này kiểm soát khả năng học viên nắm vững structure và đôi khi thứ tự của các chữ trong một phrase (indicative of something)

Thí dụ: Their failure to act on the proposal is indicative of their lack of interest.=sự kiện họ không đả động gì đến đề nghị là một dấu hiệu chứng tỏ họ không thích đề nghị ấy.

Trong khi làm bài trắc nghiệm, bạn phải đọc lướt và đối với một người có căn bản văn phạm và ngữ vựng và phép đặt câu có thể nhanh chóng chọn D là cách lựa chọn đúng. Và những lời bàn ở trên của tôi nhằm giải thích tại sao D đúng; trên thực tế, trong khi làm bài thi trắc nghiệm mỗi câu bạn chỉ có trung bình 1 phút để suy nghĩ và lựa chọn.

Vậy trong khi học ngữ vựng hay văn phạm, nên học cả câu, đừng học từng chữ rời rạc. Thí dụ: khi gặp chữ indicative thì học liền nhóm từ be indicative of something.

Chúc bạn mạnh tiến.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com

XS
SM
MD
LG