Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt coach và train


Hỏi: Xin chương trình Hỏi đáp Anh ngữ của VOA cho biết sự khác nhau giữa coach và train.

Trả lời:

Cám ơn bạn đã đã gửi câu hỏi đến VOA. Bạn hỏi phân biệt nghĩa và cách dùng của hai động từ coachtrain.

A. Trước hết nên biết qua về danh từ coach

Coach, nếu là danh từ, tương đương với trainer, cả hai đều có nghĩa chung là người huấn luyện, nhưng coach khác với trainer là người huấn luyện viên coach biết rõ tâm lý, gần gũi với từng người được huấn luyện, giúp phát triển tài năng tiềm ẩn của người được dạy. Training ngoài nghĩa huấn luyện còn có nghĩa là đào tạo. Có nghĩa là người được huấn luyện mới đầu còn non nớt, chưa có kinh nghiệm. Bộ Giáo dục và Ðào tạo gọi là Ministry of Education and Training.

- Còn coach có nghĩa là huấn luyện viên nhiều môn, nhất là thể thao, như basketball coach, football coach. Ngoài ra, coach còn có nghĩa là người kèm luyện thi, người luyện diễn kịch drama coach, người luyện phát âm speech coach.

- Coach còn có nghĩa là toa tàu hỏa.

- Stagecoach còn chỉ loại xe tứ mã khách ngồi bên dưới, bên trên có hai người điều khiển ngựa, thường thấy trong những phim cao bồi miền Tây Hoa Kỳ.

Coach còn có nghĩa mà trainer không có: dùng như adverb:

- The least expensive way to travel is to fly coach: du lịch máy bay hạng rẻ nhất. (Trường hợp này chữ coach bổ nghĩa cho động từ fly.)

B. To coach & to train

* To coach

1. To coach=luyện thi, to tutor: Coaching may raise some students’ SAT scores. Luyện thi có thể tăng thêm điểm trong kỳ thi SAT.

2. To coach: làm huấn luyện viên. My father used to coach high school football. Xưa cha tôi làm huấn luyện viên cho học sinh trung học chơi bóng football.

3. Mách nước. The lawyer coached his client on how to answer certain questions in the trial. Vị luật sư biện hộ mách nước cho thân chủ cách trả lời một số câu hỏi trong khi xử án.

4. To ride in a coach or a motorbus=đi du lịch bằng xe buýt đường trường.

* To train

1. The young doctor is still in training. Vị bác sĩ trẻ còn trong thời gian thực tập. John is in training for the marathon. John đang tập luyện để chạy đua đường trường.

2. He’s been training ESL teachers for years. Ông ta làm giáo sư huấn luyện cho giáo viên dạy Anh ngữ như sinh ngữ hai trong nhiều năm. The old master is training world-class violinists= cụ già giáo sư âm nhạc đang luyện cho những nhạc sĩ đàn vĩ cầm tầm cỡ quốc tế.

- All personnel will be trained in computer skills. Tất cà nhân viên đều được huấn luyện vể khả năng sử dụng máy vi tính.

- Managers are trained to deal with difficult people. Các vị quản lý được huấn luyện để ứng xử với những thân chủ khó tính.

3. Train còn có nghĩa là luyện: You can train your mind to relax= Bạn có thể luyện cho tâm trí bạn thư giãn.

4. Train có thể là một Intransitive verb: She trained for a year as a secretary. Cô ấy học một năm để thành thư ký. He trained to be a lawyer. Anh ta học để làm luật sư.

Train khác với coach là train có nghĩa là theo một chương trình huấn luyện lâu dài, có qui củ từ A đến Z, chứ không phải chỉ dạy một thời gian ngắn như luyện cho các cầu thủ, hay luyện giọng cho ca sĩ tức là những người đã có khả năng căn bản, nay nhờ coaching mà phát hiện thêm tài năng tiềm ẩn. Ngược lại, tuy đã được huấn luyện rồi, trong khi hành nghề, bác sĩ, luật sư hay giáo sư vẫn theo những khóa gọi là professional development trau giồi khả năng nghề nghiệp.

5. Chĩa hay nhắm: He trained his binoculars on the distant figures. Anh ta chĩa ống nhòm vào những hình ảnh ở xa. Don’t train your camera on the women. Ðừng chiếu ống máy ảnh vào các bà.

6. Uốn (cây): Cause a plant to grow on desired course. My grandfather trained the roses along the wall. Ông tôi uốn cho những cây hồng mọc theo bờ tường.

7. Kéo lê trên sàn nhà. Let drag behind. She trained her long scarf behind her=cô ta để cái khăn quàng dải kéo lê phía sau cô ta.

8. Ði bằng xe lửa. To travel by train. She trained to Hue. Cô ta đi xe lửa đến Huế.

Train, not coach. Những câu sau dùng train chứ không dùng coach:

All the football players and their coaches are in training camp for a month before the season starts. Tất cả các cầu thủ và huấn luyện viên ở trại huấn luyện một tháng trước khi mùa đá banh bắt đầu.

The wedding dress has a long train. Áo cưới có dải đuôi dài.

I’m sorry I’ve lost my train of thought. Xin lỗi tôi đã quên không nhớ một dòng tư tưởng đang nghĩ dở.

  • Tóm lại coach và train đều có thể dùng như động từ transitive (có object) hay intransitive verbs (không có object theo sau) và có nghĩa là dạy hay huấn luyện, nhưng train có nghĩa là huấn luyện hay đào tạo có quy củ, chương trình lâu hơn, còn coach cũng chỉ huấn luyện, nhưng riêng từng người một “one on one”, như luyện thi hay luyện đóng kịch. Ðây là nghĩa mà train không có. Ngoài nghĩa huấn luyện cầu thủ một đội banh, to coach còn nghĩa đi bằng xe tứ mã, hay xe buýt đường trường to ride in a coach hay đi xe lửa toa hạng thường.

=> To train: to coach, to teach; for example, train athletes for track-and-field competition. To train còn có nghĩa mà coach không có là uốn thân giây leo. Train còn có nghĩa là tập, train daily for the marathon; du lịch bằng xe lửa, travel by train; train cũng có nghĩa để lết theo, to let drag behind. Và nếu dùng làm danh từ, train còn có nghĩa mà coach không có là một đoàn tuỳ tùng hay hầu cận của một nhân vật quan trọng.

=> To coach còn có nghĩa là kèm luyện thi, một nghĩa mà train không có. Coach còn có nghĩa mà train không có là xe tứ mã thường dùng ở miền Tây ngày xưa ở Hoa Kỳ.

Chúc bạn mạnh tiến.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG