Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Hình thức của động từ thứ 2 đi sau 1 động từ hay cụm động từ


Hỏi: Xin VOA giải thích dùm mình nhé:

- Tại sao cụm từ "Look forward to" sau nó là V + ING mà không là infinitive V?
- Những động từ nào theo sau nó là V + ing (Tại sao)?
- Những động từ nào sau nó là To V?
- Những động từ nào infinitive V không có "To"?

Thanks
Lê Quang Đức

Chào bạn,

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA. Bạn hỏi: (1) tại sao sau cụm động từ look forward to, động từ theo sau ở dạng verb-ing (gerund); (2) những động từ nào theo sau nó là verb-ing; (3) những động từ nào theo sau nó là to V; (4) những động từ nào theo sau là một infinitive V không có to.

Trả lời:

* Tóm tắt: những phần trong câu hỏi của bạn là những bài văn phạm về hình thức của động từ thứ hai đi sau một động từ hay một cụm động từ (phrasal verbs). Chúng là một trở ngại cho học viên học tiếng Anh. Xin bạn nghe Anh ngữ Sinh động bài 290 Phần A, bài 296, phần II, và bài 297 về verbs followed by gerunds, và verbs followed by infinitives có bàn về câu hỏi của bạn.

* Riêng phần thứ nhất của câu hỏi của bạn, tại sao sau look forward to là một gerund (v-ing) mà không phải là một infinitive.

Look forward to = mong, đợi, ngóng đợi. Trong cụm động từ này to là một giới từ (preposition) mà một qui luật văn phạm Anh nói rằng: sau một preposition nếu có động từ đi sau, thì của động từ đó ở dạng danh động từ gerund (verb-ing). Thí dụ:

I am used to getting up early when I live in the countryside = Khi ở vùng quê tôi quen dậy sớm.

He gave up smoking long time ago = Anh ta bỏ hút thuốc là lâu rồi.

=> Phân biệt topreposition trong look forward to với to marker of an infinitive (dấu hiệu báo rằng chữ theo sau là động từ chưa chia), như trong câu I decided to study law - Tôi quyết định học luật. To study là direct object của động từ decided.

* Ðể giúp cho người học tiếng Anh phân biệt khi nào dùng v-ing, khi nào dùng infitinive sau một động từ, hai câu dùng infitinive hay gerunds có đồng nghĩa hay khác nghĩa, có một số websites phân chia các động từ ra làm nhiều danh sách để phân biệt cho dễ và bạn có thể tham khảo ở dưới mục này.

Nên phân biệt những danh sách những động từ theo sau là gerunds, hay infinitives, như verbs followed only by gerunds, (thí dụ: avoid talking); verbs followed only by infinitives (thí dụ: decide to study law); verbs followed by gerunds or infinitive with little change in meaning (thí dụ: begin to speak English/ begin speaking English; hay start to sing/ start singing; continue); và verbs followed by infinitives with big change in meaning (thí dụ: stop smoking/ stop to smoke; recall; remember; regret; try); và cuối cùng, verbs followed by infinitives without to (make, let, have) dùng khi bảo ai làm gì, cho phép hay bắt ai làm gì.

Xin vào mạng:

http://www.really-learn-english.com/

* Riêng phần cuối câu hỏi của bạn, có một số ít verbs theo sau bởi động từ không có to ở đằng trước:

Causative verb let/ make/ have + pronoun direct object + verb (without to) + object

Ðó là: let (cho phép), make (bắt buộc), help (giúp), have, hay get gọi là “causative verbs” (have với nghĩa bắt buộc, bảo ai làm gì, hay giao cho ai trách nhiệm gì).

LET: They let him go on the trip = Họ để cho anh ta cùng đi trong cuộc du ngoạn.

MAKE: The teacher made him do the homework = Giáo viên bắt anh ta làm bài tập ở nhà.

GET: Get + person + to + verb

How did you get your children to clean the dishes after dinner? = Bằng cách nào bạn bắt các con bạn rửa bát sau bữa tối?

http://www.englishpage.com/minitutorials/let.html

=> Một câu hỏi tương tự, tại sao sau look forward to theo sau là gerund, đã được Roger Woodham trả lời ở:

BBC Learning English:

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv267.shtml

Recommended:

http://wps.ablongman.com/long_faigley_penguinhb_1/7/1979/506760.cw/index.html

Chúc bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG