Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt normality và normalcy


Hỏi: Cháu mong các cô các chú giải đáp giúp cháu sự khác nhau của hai từ normality & normalcy. Cháu xin cảm ơn các cô các chú.

Chào bạn,

Bạn hỏi phân biệt sự khác nhau cách dùng hai từ normalitynormalcy.

Trả lời:

Trước hết hãy bàn về nghĩa của tính từ normal.

* Normal = bình thường, tiêu chuẩn

- By the time he comes to the hospital, his heart rate was back to normal = Khi ông ta đến bệnh viện thì nhịp tim đập của ông đã trở lại bình thường.

- Above normal = trên mức bình thường.

- The baby’s temper is above normal = Nhiệt độ trong người em bé cao hơn mức thường.

* Tương tự với normal có những chữ: ordinary, standard (tiêu chuẩn), routine (thường lệ).

Khi bác sĩ nói: He’s a normal person, có nghĩa anh ta sức khỏe và tâm thần tốt.

I. Normality

- The war-torn area is returning to normality = Vùng bị chiến tranh tàn phá đang trở lại bình thường.

- Bên Pháp trường sư phạm đào tạo giáo viên hay giáo sư gọi là école normale; normal schools = trường sư phạm thường đào tạo giáo viên vì nơi đây dạy các qui phạm, tiêu chuẩn kiểu mẫu về khoa giáo dục.

* To normalize = giao thiệp bình thường

- After a period of disagreement, the two countries have normalized relations = Sau thời gian xích mích, hai nước đã lập quan hệ bình thường.

II. Normalcy = cũng là một danh từ như normality, nhưng ít dùng hơn.

Lịch sử chữ normalcy: bắt đầu có trong từ điển từ năm 1857, chữ normalcy chỉ “a general condition of being normal.” Chữ này năm 1920 khi tranh cử tổng thống Mỹ, thượng nghị sĩ Warren G. Harding (sau ông đắc cử) là người đầu tiên dùng nhóm chữ return to normalcy trong một bài diễn văn ngụ ý nước Mỹ cần trở về tình trạng bình thường trước Ðệ Nhất thế chiến sau giai đoạn lý tưởng của thời tổng thống Wilson sau hội Quốc Liên. Ông nói:

We must strive for normalcy to reach stability = Chúng ta phải gắng đạt tới tình trạng bình thường để tới ổn định xã hội.

- Thượng nghị sĩ Harding bị các nhà văn phạm cho là dùng nhầm với chữ normality, nhưng trong thời gian vận động bầu cử, chữ normalcy, theo ông, lạ hơn chữ thông thường normality. (Theo Houghton Mifflin Word Origins).

=> Tóm lại: Ngoại trừ khi nói về thập niên 1920s của tổng thống Harding gọi là Age of Normalcy, trong đó từ normalcy có tính cách lịch sử, ngày nay, khi nói tình trạng bình thường, ta dùng chữ normality.

(The war-torn country has returned to normality = Quốc gia bị chiến tranh tàn phá đã trở lại tình trạng bình thường.)

Chúc bạn mạnh tiến

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG