Đường dẫn truy cập

Hy Lạp tê liệt vì đình công


Công chức Hy Lạp và nhiều người lao động trong khu vực tư vừa thực hiện cuộc đình công 24 giờ đồng hồ, làm cho giao thông đưòng bộ và đường hàng không bị ngưng và gây gián đoạn cho các trường học cùng với những dịch vụ công cộng khác.

Hàng vạn nhân viên đã bãi công ngày hôm nay để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ nhằm đưa Hy Lạp thoát khỏi vụ khủng hoảng tài chánh.

Các biện pháp đó bao gồm việc tạm thời không tăng lương, tăng thuế và tăng tuổi về hưu.

Nghiệp đoàn công chức Hy Lạp cho biết nhân viên chính phủ đã trở thành mục tiêu của những sự cắt giảm mạnh của ngân sách.

Vào cuối năm 2009 thâm hụt ngân sách của Hy Lạp đã lên tới gần 13%, cao hơn mức trần của Liên hiệp Âu Châu hơn 4 lần.

Liên hiệp Âu Châu cho Hy Lạp tới trung tuần tháng 3 để chứng tỏ là các biện pháp cắt giảm chi tiêu đạt được kết quả trước khi họ đòi hỏi những hành động mạnh mẽ hơn.

Liên hiệp Âu Châu e rằng các vấn đề kinh tế của Hy Lạp sẽ ảnh hưởng tới giá trị của đồng Euro, là đồng tiền chung của 16 nước trong liên hiệp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG