Đường dẫn truy cập

'God bless you' hay 'God blesses you'?


'God bless you' hay 'God blesses you'?

Question 1: God bless you. Why God (Subject) is singular? Then "bless" but not "blesses"? Question 2: Oh! My gosh! and my God? Which one is very common in use? You can explain in Vietnamese, please, or mixed...

Chào bạn:

(1) Nhóm chữ "God bless you" (Mong Thượng Ðế ban phước lành cho bạn) diễn tả một lời cầu ước, một lời hy vọng, và viết tắt từ câu "May God bless you" ở thể Subjunctive mood (bàng thái cách), chứ không phải ở Indicative mood (trực thuyết cách, có tự điển dịch là chỉ định thức) là cách mà khi chia ở ngôi thứ ba số ít ta thêm s hay es vào đuôi động từ ở thể hiện tại (như "he says", "he teaches").

Những thí dụ của Subjunctive mood diễn tả một điều ước mong, mong mỏi:

It is important that my mother "be" present when we sign the papers.
(Ðiều quan trọng là mẹ tôi phải có mặt khi chúng tôi ký giấy tờ.)

It is essential that every child "have" the same educational opportunities.
(Điều cần thiết là mỗi trẻ em phải có cơ hội giáo dục đồng đều.)

[Ghi chú: Hãy dùng một dạng động từ duy nhất --giống như động từ chưa chia không có to-- cho mọi ngôi ở Subjunctive mood. Như "that my mother be" và "that very child have" ở 2 thí dụ trên].

[Fun fact: Người Mỹ thường hay nói "Bless you" khi thấy 1 người nào đó hắt xì.]

(2) "My God" hay "My Gosh" [Gosh là hình thức biến đổi từ God] diễn tả một ngạc nhiên. Thí dụ: My Gosh. Look at what you have done! Trời ơi! Coi xem anh làm hỏng be bét hết này! Gosh là tiếng dùng thân mật, hay khi đối thoại.

Xin xem thêm Tìm hiểu thêm về Subjunctive ở mục Q&A.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG