Đường dẫn truy cập

Các công ty hầm mỏ 'có những hành vi sai trái nghiêm trọng ở Ghana'


Ghana dành cho các công ty nước ngoài quyền khai thác vàng, bauxite và mangan nhưng không làm gì nhiều để bảo vệ các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Một bản phúc trình mới tố cáo rằng các công ty hầm mỏ đã có những hành vi sai trái nghiêm trọng ở Ghana, bao gồm việc tịch thu đất đai, gây ô nhiễm và sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình.

Phúc trình của Clinic Nhân quyền của Đại học Luật khoa Texas nói rằng chính phủ Ghana dành cho các công ty nước ngoài quyền khai thác vàng, bauxite và mangan nhưng không làm gì nhiều để bảo vệ các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Phúc trình cho biết các công ty hầm mỏ và chính phủ thường xúc tiến các dự án mà không có sự đóng góp ý kiến của cộng đồng. Họ nói rằng dân chúng bị mất tài sản mà được bồi thường rất ít hoặc không được bồi thường, và những vụ rò rỉ hóa chất thường xuyên xảy ra đã gây ô nhiễm cho nguồn nước và đất canh tác.

Văn kiện này nói thêm rằng các công ty dùng lực lượng an ninh để ngăn chận những vụ biểu tình chống đối, và trong một số trường hợp các binh sĩ đã giết chết hoặc gây thương tích cho những người biểu tình.

Phúc trình kêu gọi chính phủ Ghana giám sát các công ty hầm mỏ một cách chặt chẽ hơn và ban hành hoặc chấp hành những luật lệ để bảo vệ các cộng đồng địa phương.

XS
SM
MD
LG