Đường dẫn truy cập

Để trở thành tổng thống Hoa Kỳ


Hiến pháp Hoa Kỳ quy định:

Muốn trở thành tổng thống Hoa Kỳ phải hội đủ những điều kiện sau đây:

Sinh ra tại Hoa Kỳ.
Ít nhất 35 tuổi
Sống tại Hoa Kỳ trong 14 năm.

Bầu cử sơ bộ và Họp bầu

Các ứng cử viên mở chiến dịch vận động tranh cử của họ tại những tiểu bang quan trọng và tranh đấu để được sự đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng. Họ thường tập trung nỗ lực vào các tiểu bang mở các cuộc họp bầu và bầu cử sơ bộ, nơi một kết quả mạnh có thể gia tăng khả năng trở thành ứng cử viên của đảng.

Trong một cuộc họp bầu, các thành viên của đảng bắt đầu tiến trình chọn lựa các ứng cử viên mưu tìm sự đề cử của đảng. Họ chọn ứng cử viên của đảng qua một loạt các cuộc thảo luận và bỏ phiếu.

Trong một cuộc bầu cử sơ bộ, các thành viên của đảng chọn ứng cử viên nào sẽ đại diện cho họ trong cuộc tổng tuyển cử bằng một cuộc bỏ phiếu. Ngày lớn nhất cho các cuộc bầu cử sơ bộ là Siêu Thứ Ba, ngày Thứ Ba đầu tiên trong tháng Ba.

Đại Hội Toàn Quốc

Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, mỗi đảng mở một đại hội toàn quốc, trong đó các đảng chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống của họ. Tại đại hội toàn quốc, sự chọn lựa của ứng cử viên cho chức vụ phó tổng thống cũng chính thức được đề cử. Các đại hội đảng quy tụ hàng ngàn đại biểu và giới truyền thông trong nhiều ngày với các bài diễn văn về cương lĩnh của đảng.

Tổng tuyển cử

Các ứng cử viên đối đầu với nhau trong các cuộc tranh luận được truyền hình toàn quốc và các cuộc vận động trên khắp nước, và thường chú trọng vào các tiểu bang mà kết quả vẫn còn chưa chắc chắn. Vào ngày 6-11- 2012, dân chúng trên khắp Hoa Kỳ sẽ bầu một tổng thống và một phó tổng thống. Dân chúng thật sự bầu cho một nhóm người được gọi là cử tri đoàn.

Lễ nhậm chức

Tổng thống và phó tổng thống tân cử làm lễ nhậm chức trong tháng Giêng.

Hệ thống cử tri đoàn

Hệ thống cử tri đoàn cho mỗi tiểu bang một số các cử tri đoàn dựa trên sự đại diện của tiểu bang tại Hạ Viện. Hầu hết các tiểu bang có một hệ thống gọi là người thắng chiếm tất cả cử tri đoàn. Cử tri đoàn bầu sau cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên cần ít nhất 270 của 538 phiếu cử tri đoàn để thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
XS
SM
MD
LG