Đường dẫn truy cập

Đức Đại Lai Lạt Ma cân nhắc chuyện về hưu năm tới


Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cho biết Ngài đã ở trong tư thế nghỉ hưu một nửa

Đức Đạt lai Lạt Ma cho biết Ngài đang tính từ bỏ các hoạt động chính trị trong tư thế người đứng đầu Tây Tạng vào một thời điểm nào đó trong năm tới.

Một phụ tá hàng đầu của Ngài hôm nay xác nhận kế hoạch của nhà lãnh đạo tinh thần Phât giáo Tây Tạng đã loan báo trong một chương trình phỏng vấn trên đài phát thanh Ấn Độ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết Ngài muốn thảo luận ý định này với quốc hội lưu vong Tây Tạng sẽ được triệu tập vào tháng Ba.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cho biết Ngài đã ở trong tư thế nghỉ hưu một nửa kể từ khi Quốc hội bầu chọn một nhà lãnh đạo chính trị đầu tiên năm 2001.

Viên phụ tá hàng đầu Tenzin Taklha nhấn mạnh rằng việc hồi hưu này chỉ áp dụng đối với vai trò chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma và ông cho biết khôi nguyên giải Nobel hòa bình vẫn tiếp tục là nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG