Đường dẫn truy cập

Cử tri Puerto Rico chấp nhận qui chế đất nước


Lần đầu tiên cử tri ở Puerto Rico đạt tiến bộ một cuộc trưng cầu dân ý không bắt buộc về việc trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Một qui chế mà chỉ có thể được cấp bởi quốc hội Mỹ.

Phần lớn cử tri lên tiếng ủng hộ dự luật hôm thứ ba trong đó yêu cầu cứu xét việc trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Ba cuộc trưng cầu trước đây thất bại vì không đủ đa số phiếu chấp thuận.

Ðiều 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ cho Quốc hội thẩm quyền quyết định việc thừa nhận các tiểu bang mới.

Các tiểu bang được thu nhận gần đây nhất là Alaska và Hawaii vào năm 1959.

Tuy người dân Puerto Rico là công dân Mỹ nhưng họ không được quyền bầu Tổng thống. Họ cũng không có đại diện tại Thượng viện và chỉ được đại diện hạn chế ở Hạ Viện Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG