Đường dẫn truy cập

Chùa Pohyon ở Bắc Triều Tiên

Xem thêm

Hướng dẫn viên nói rằng những vết đạn trên tấm bia cổ này là do máy bay Mỹ bắn trúng trong chiến tranh Triều Tiên, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)
1

Hướng dẫn viên nói rằng những vết đạn trên tấm bia cổ này là do máy bay Mỹ bắn trúng trong chiến tranh Triều Tiên, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)

Chùa Pohyon có từ thế kỷ thứ 11, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)
2

Chùa Pohyon có từ thế kỷ thứ 11, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)

Trong nhiều thế kỷ chùa này là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất ở phía bắc bán đảo Triều Tiên, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)
3

Trong nhiều thế kỷ chùa này là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất ở phía bắc bán đảo Triều Tiên, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)

Tháp Sokka 13 tầng, xây vào thế kỷ 14, được chính phủ Bắc Triều Tiên đưa vào danh sách bảo vật quốc gia, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)
4

Tháp Sokka 13 tầng, xây vào thế kỷ 14, được chính phủ Bắc Triều Tiên đưa vào danh sách bảo vật quốc gia, Hyangsan, Bắc Triều Tiên, 24 tháng 7, 2013. (Steve Herman / VOA)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG