Đường dẫn truy cập

Trung Quốc: Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể trở về kèm theo các điều kiện


Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ vai trò chính trị là người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong hồi đầu năm nay
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ vai trò chính trị là người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong hồi đầu năm nay

Giới chức người Tây Tạng hàng đầu của Trung Quốc cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ được chào đón trở về từ nơi sống lưu vong, nếu ông từ bỏ ước nguyện đòi độc lập cho Tây Tạng.

Chủ tịch vùng tự trị Tây Tạng, ông Padma Choling, hôm nay nói rằng ‘cánh cửa luôn mở rộng’, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma phải chấm dứt các hoạt động ‘ly khai’.

Ông Padma Choling cũng nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không giúp ích gì cho Tây Tạng kể từ khi đi sống lưu vong năm 1959.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ vai trò chính trị, là người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong hồi đầu năm nay.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh rằng ông âm mưu thành lập một nhà nước độc lập ở Tây Tạng, mà Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát hồi năm 1950.

Nhiều người Tây Tạng cho rằng Trung Quốc phân biệt đối xử và muốn đàn áp các truyền thống tôn giáo, văn hóa của họ.

Trung Quốc bác bỏ điều đó và nói rằng các chính sách của họ là nhằm giúp mang lại thịnh vượng cho khu vực nghèo khó này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG