Đường dẫn truy cập

Tổng dượt cho buổi hòa nhạc mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Xem thêm

Daren Criss tổng dượt cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Washington 3-7-2012 (W. Workinger/VOA)
1

Daren Criss tổng dượt cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Washington 3-7-2012 (W. Workinger/VOA)

Người dẫn chương trình Tom Bergeron tại buổi tổng dượt cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Washington 3-7-2012 (W. Workinger/VOA)
2

Người dẫn chương trình Tom Bergeron tại buổi tổng dượt cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Washington 3-7-2012 (W. Workinger/VOA)

Candace Glover trình diễn tại buổi tổng dượt y phục cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Washington 3-7-2013 (W. Workinger/VOA)
3

Candace Glover trình diễn tại buổi tổng dượt y phục cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Washington 3-7-2013 (W. Workinger/VOA)

Đám đông reo mừng Neil Diamond tại buổi tổng dượt cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ ở Washington 3-7-2012 (W. Workinger/VOA)
4

Đám đông reo mừng Neil Diamond tại buổi tổng dượt cho Lễ Độc Lập Hoa Kỳ ở Washington 3-7-2012 (W. Workinger/VOA)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG