Đường dẫn truy cập

Các nước và tổ chức cấp viện hứa giúp Kampuchea 1,1 tỉ đô la


Các nhà hiến tặng quốc tế hứa giúp 1,1 tỉ đô la để Kampuchea, hiện đang thiếu tiền mặt, đáp ứng được những mục tiêu phát triển.

Bộ trưởng Tài chánh Keat Chhon loan báo số tiền hứa tặng này tại Phnom Penh vào lúc kết thúc hai ngày hội nghị hôm thứ Năm.

Ông nói chính phủ sẽ chú trọng vào 4 lãnh vực-đường xá, nước, nhân lực và điện. Ông nói thêm là những lời hứa này đủ để đáp ứng những nhu cầu của chiến lược phát triển quốc gia.

Nhiều nhà hiến tặng than phiền là chính phủ Kampuchea thất bại trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng gồm vấn đề dân không có đất đai, vấn đề thiếu minh bạch và vấn đề tham nhũng.

Thủ tướng Kampuchia Hun Sen nói với hội nghị là chính phủ ông thừa nhận vấn đề quản trị tốt là thiết yếu cho việc bảo đảm phát triển được hài hòa và ông nói chống hối lộ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Ngân hàng Thế giới chỉ trích Phnom Penh về việc quản lý tài chánh công, các tài nguyên thiên nhiên, trong khi các nhà hiến tặng khác cáo buộc là những quỹ được hiến tặng không được sử dụng đúng đắn.

Nhật Bản là nhà hiến tặng lớn nhất với 130 triệu đô la hứa tặng. Đại sứ Nhật Bản nói là dù quản lý tốt và xóa đói giảm nghèo là quan trọng những các yếu tố khác như tăng trưởng kinh tế cũng thiết yếu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG