Đường dẫn truy cập

Cải tạo nông nghiệp tại Bắc Triều Tiên

Xem thêm

Một người đạp xe ngang qua Hợp tác xã nông nghiệp Migok ở Sariwon, tỉnh Bắc Hwanghae. Những bảng này ghi: “Ra sức thu hoạch,” (trái,) và “Để thể hiện lòng yêu nước do Kim Jong-Il lãnh đạo.”
1

Một người đạp xe ngang qua Hợp tác xã nông nghiệp Migok ở Sariwon, tỉnh Bắc Hwanghae. Những bảng này ghi: “Ra sức thu hoạch,” (trái,) và “Để thể hiện lòng yêu nước do Kim Jong-Il lãnh đạo.”

 Nông dân O Yong Ae ngồi trong nhà ở Sariwon. Các nông dân sẽ được giữ phần chia phần hoa mầu lớn hơn theo những thay đổi được đề nghị nhằm gia tăng sản lượng tại các nông trường tập thể.
2


Nông dân O Yong Ae ngồi trong nhà ở Sariwon. Các nông dân sẽ được giữ phần chia phần hoa mầu lớn hơn theo những thay đổi được đề nghị nhằm gia tăng sản lượng tại các nông trường tập thể.

Bắp ngô phơi bên đường trong vụ thâu hoạch bắp mùa thu tại một trại bên ngoài Kaesong.
3

Bắp ngô phơi bên đường trong vụ thâu hoạch bắp mùa thu tại một trại bên ngoài Kaesong.

Cánh đồng của một hợp tác xã nông nghiệp ở Sariwon, tỉnh Bắc Hwanghae.
4

Cánh đồng của một hợp tác xã nông nghiệp ở Sariwon, tỉnh Bắc Hwanghae.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG