Đường dẫn truy cập

Biểu tình sau phán quyết tha bổng George Zimmerman

Xem thêm

Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi công lý cho Trayvon Martin khi tuần hành đến Quảng trường Times từ Quảng trường Union ở thành phố New York, 14 tháng 7, 2013.
1

Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi công lý cho Trayvon Martin khi tuần hành đến Quảng trường Times từ Quảng trường Union ở thành phố New York, 14 tháng 7, 2013.

Người biểu hành đổ về Quảng trường Times để biểu tình phản đối việc George Zimmerman được tuyên trắng án, New York, 14 tháng 7, 2013.
2

Người biểu hành đổ về Quảng trường Times để biểu tình phản đối việc George Zimmerman được tuyên trắng án, New York, 14 tháng 7, 2013.

Người biểu tình cầm bìa in hình thiếu niên Trayvon Martin trong một cuộc tuần hành ở New York, 14 tháng 7, 2013.
3

Người biểu tình cầm bìa in hình thiếu niên Trayvon Martin trong một cuộc tuần hành ở New York, 14 tháng 7, 2013.

Người biểu tình đổ về Quảng trường Union ở New York, 14 tháng 7, 2013.
4

Người biểu tình đổ về Quảng trường Union ở New York, 14 tháng 7, 2013.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG