Đường dẫn truy cập

Bản dự thảo Hiến pháp của Ai Cập


Bản dự thảo Hiến pháp của Ai Cập
- Hạn chế tổng thống hai nhiệm kỳ bốn năm.
- Có các bảo vệ chống lại việc giam giữ tùy tiện và tra tấn
- Luật Hồi Giáo, hay Sharia, được dùng làm nền tảng cho luật pháp.
- Tự do tôn giáo chỉ dành cho Hồi giáo, Ky tô giáo, và Do Thái giáo.
XS
SM
MD
LG