Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt like và as


Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt like và as

Dạ thưa thầy, trong lúc giải đề em còn chưa nắm được cách dùng một số từ như trong câu sau: Số ít hay nhiều với hai cụm từ nối với nhau bằng "or" và "like" hay "as". Ex: Programming a robot to perform___walking or waving is extremely complex. A. such simple acts as - (đây là đáp án sách của em ạ) B. the simple acts such as C. such simple acts like D. such a simple act like.

Chào bạn.

Tiếng Việt có từ «như» có thể dịch làm as hay like.

Like: là một giới từ (preposition) nên theo sau like thường là một danh từ hay một đại danh từ, hay một phrase dùng làm túc từ.

- He’s very like his father.

- My sister looks like me.

- He talks like me.

- He fought like a tiger=He fought as a tiger does. (Anh ta chiến đấu như hổ)

As: là một conjunction (liên từ) nên theo sau thường là một clause (mệnh đề).

- Nobody knows her as I do=không ai biết rõ cô ấy bằng tôi.

- He talks like me, but he doesn’t think as I do=Anh ấy nói như tôi nhưng không suy nghĩ như tôi.

* Nhưng as cũng có thể làm preposition chỉ một tư cách hay nhiệm vụ: I’m speaking to you as a father=Tôi nói với anh với tư cách là người cha.

* As thường dùng với such as khi nêu lên thí dụ.

Xem thêm website grammar girl: http://grammar.quickanddirtytips.com/like-versus-as.aspx

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG