Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 311 (advanced)


New Dynamic English 311
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:36 0:00
Tải xuống

Ðây là chương trình Anh Ngữ sinh động bài 311. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học ôn về hai chữ neithernone đã học ở bài trước, và sau đó học về vài lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh như as well as và cặp chữ whowhom.

1. Practice- Thực Tập: Hãy nói bằng tiếng Anh:

-Ông bà làm giáo sư âm nhạc mà bốn người con của ông bà chẳng có ai chơi nhạc khí nào cả.
They are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument.

-Chúng tôi có hai người con gái mà chẳng có cháu nào ở gần chúng tôi cả.
We have two daughters but neither of them lives nearby.

-Hàng họ sáng nay có đông khách không?--Chả có ma nào cả. How was the shop doing this morning? Did many people come?—None.

-Hai câu trả lời của thí sinh chẳng có câu nào làm vừa lòng cả.
Neither of the candidate’s two answers is satisfactory.

-Những cuốn tiểu thuyết tôi cho anh mượn, anh đã đọc cuốn nào chưa?—Chưa đọc cuốn nào cả. Bận quá!
Have you read any of the novels I lent you?—None.
I’m up to my neck in things to do.

-Hãy nói câu: nhân vô thập toàn. No one is perfect. None of us is perfect.

-Tôi không biết ăn trứng cá caviar.— Ðó là một thói quen phải tập dần mới có. I don’t like to eat caviar. -- That’s an acquired taste.

-Tôi chỉ biết sơ qua về cô ta thôi. I just have a nodding acquaintance with that young woman. I only met her once at a party.

-Anh muốn uống trà hay cà phê? Would you like to have tea or coffee? --Thứ uống nào cũng đưọc. Either is fine. (Nếu từ chối)-- Neither, but I’d prefer a glass of wine. Tôi không uống trà hay cà phê, nhưng xin cho một ly ruợu vang.

-Bà ấy đẹp mà cô con gái bà xấu. She has inherited none of her mother’s beauty.

2. As well as, together with, along with + singular verb. Hai chủ từ cách nhau bằng as well as thì động từ hợp với chủ từ đứng đầu.

The mayor as well as his brothers is going to jail.
Ông thị trưởng cũng như mấy người anh em của ông sẽ vào tù.

His speech as well as his manner is objectionable. Lời nói lẫn cử chỉ của anh ta đều đáng chê trách.
(is hợp với chủ từ thứ nhất speech)

The mayor and his brothers are going to jail.
(Còn nếu hai chủ từ nối nhau bằng and thì, dĩ nhiên, động từ ở số nhiều).

3. Economics, politics hay mathematics dù tận cùng bằng s, nhưng nếu là danh từ chỉ ngành học thì theo sau bởi động từ ở số ít. Economics requires a background in mathematics. Học môn kinh tế cần phải có căn bản về toán.

Economics: nếu chỉ những điều kiện tài chính ảnh hưởng đến kế hoạch hay dự án thì ở số nhiều. The economics of building new subway lines are being studied. Ðang nghiên cứu những tính toán kinh tế, ảnh hưởng đến việc xây đường xe điện ngầm. Trong trường hợp này, economics theo sau bởi động từ ở số nhiều. Tương tự: The economics of the project are very encouraging. Những điều kiện tài chính của dự án rất phấn khởi.

Politics is an art, not a science.
Chính trị là một nghệ thuật chứ không phải là một khoa học. (Politics coi như số ít).
I used to enjoy going to the office every morning, but office politics these days wear me down. Xưa sáng nào tôi cũng cảm thấy phấn khởi khi vào sở, nhưng dạo này vấn đề cạnh tranh quyền lực, kèn cựa ở văn phòng làm tôi nản lắm. (Office politics. sự cạnh tranh uy quyền ở sở làm, coi như ở số nhiều, politics: lập trường chính trị, cũng ở số nhiều).

4. Somebody= someone, anybody= anyone
+singular verb:
There’s somebody at the door.
Everybody likes her. Ai cũng mến cô ấy.
Is everything ready? Mọi việc sẵn sàng cả chưa?

There’s somebody outside who wants to talk to you.
Có người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn.
There are some people outside who want to talk you you. Có mấy người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn. (Somebody ở số ít; some people ở số nhiều).

5. Who/whom

=>Who dùng cho chủ từ; whom dùng cho túc từ. Sau preposition dùng whom:

Who’s at the door? Ai ở ngoài cửa vậy?
Whom did you see at the door? Bạn thấy ai cửa ngoài cửa?
I don’t know whom she met. Tôi không biết cô ta đã gặp ai. (whom: object of met)
Whom did you recommend for this job? Bạn đề cử ai làm việc này? (whom: object of recommend)

Hemingway wrote the novel For Whom the Bell Tolls. Văn hào Hemingway viết cuốn tiểu thuyết Chuông Chiêu Hồn Ai. (Sau preposition for dùng whom,)

I don’t know from whom the letter came. Tôi không biết ai viết lá thư này. (Sau preposition from dùng whom,)

We filed a complaint against the contractor whom he hired last moth. Chúng tôi đã nộp đơn kiện người thầu khoán chúng tôi mướn tháng trước. (whom làm object cho động từ hired)

Whom are you calling? Bạn đang điện thoại cho ai vậy? (Whom làm object cho động từ are calling)

Who is this for? Cái này để cho ai? (informal, Dùng trong văn nói).
For whom is this? (formal, dùng trong văn viết).

That is the lady to whom I made the promise. Ðó là người đàn bà mà tôi đã hứa. (Whom làm object cho promise to, make a promise to someone)
Who did you agree with? (informal and natural, but not correct).
With whom did you agree? (formal) Bạn đồng ý với ai?

This is the man without whom the project would have collapsed. Ðây là người mà nếu không có ông thì dự án đã xụp đổ (whom làm object đứng sau preposition without).

=>Sau một giới từ, dùng whom:

With whom did she go? Cô ấy đi chơi với ai vậy?
(sau preposition with, dùng object whom)

Anh ta cố tìm một ngưòi bạn cũ mà anh gặp ở trại tị nạn. He was trying to find an old friend whom he met at the refugee camp (whom làm object cho met).

Cô lấy một anh chàng mà cô gặp ở một buổi hội nghị.
She married a man whom she met at a conference.
(whom làm object của met).

=>Hãy xét câu: He was trying to find an old school friend_____ (who? hay whom?) he thought was living in New Zealand. Anh ta cố tìm người bạn học cũ mà anh nghĩ là đang sống ở New Zealand.

“He thought” chen vào giữa câu có làm cho ta khó chọn who hay whom không? “Was living” cần một subject hay object? --Trả lời: subject. Vậy dùng who đúng. Michael Swan giảng rằng: nếu dùng whom thì whom là object của động từ thứ nhất (thought), nhưng nếu dùng who thì who là chủ từ của động từ thứ hai (was living). WHO được coi là đúng, nhưng đôi khi cũng thấy dùng WHOM (Swan, p. 612).

This is a child in the class____(who? whom?) I believe is a musical genius.= Ðây là em bé trong lớp tôi tin là một thần đồng âm nhạc. Trong câu này WHO đúng vì làm subject cho “is a musical genius”. (Swan, p. 612).

Cũng theo Michael Swan, trong trường hợp theo sau bởi infinitive (to be a musical genius) WHOM đúng.
Như câu sau đây:

This is a child in the class whom I believe to be a musical genius.

=>Khi who hay whom bị ngăn cách với verb (do you think) thì khó chọn hơn.

Who do you think is the best candidate? (who subject of is)
Theo anh thì thì ai là ứng viên xuất sắc hơn cả?

The man whom the papers criticized did not show up. (whom is object of the verb criticized).
Người đàn ông bị báo chí chỉ trích đã không ra mặt.

(Who hay Whom) did John say he was going to support?
John nói anh sẽ ủng hộ ai?
(Who sounds more natural, though incorrect; Trong câu trên, chọn whom đúng vì làm object cho support).

So sánh ba câu sau đây:

(a) Who did you give the gift to? (dùng who thì tự nhiên nhưng không đúng; natural, though not correct, câu này thường dùng khi nói, spoken English).

(b) Whom did you give the gift to? (dùng whom đúng, câu nghe tự nhiên, nhưng có preposition to ở cuối câu).

Lẽ ra, nếu viết trang trọng thì chọn câu:

(c) To whom did you give the gift? (formal, trang trọng) Bạn đưa món quà tặng cho ai? (Câu này tuy đúng văn phạm, nhưng quá trang trọng).

She was not sure whom she was voting for. Bà không chắc bà sẽ bầu cho ai (whom đúng vì làm object cho voting for)

6. Additional notes:

Ðể quí vị nhớ qui luật dùng whom sau một preposition, xin nhắc lại tên một cuốn tiểu thuyết lừng danh của Hemingway là For Whom the Bell Tolls, Chuông chiêu hồn ai.
Truyện kể rằng một giáo sư người Mỹ tên là Robert Jordan (do tài tử Gary Cooper đóng) tình nguyện tham gia trận nội chiến Tây Ban Nha vào cuối thập niên 1930, mà nhiệm vụ là giật nổ một cây cầu. Trong phim chàng yêu một cô gái bản xứ tên Maria (do tài tử Ingrid Bergman đóng). Quí vị có nhớ tên cuốn tiểu thuyết này bắt nguồn từ một câu trong bài giảng của thi sĩ và nhà giảng đạo John Donne không? Vào dịp khác ta sẽ nói tiếp.

Sách tham khảo:

-Longman Advanced American Dictionary (Pearson
Longman, 2007).
-Michael Swan. Practical English Usage, 3rd edition (OUP, 2009.

Quí vị vừa học xong bài 311 trong chương trinh Anh ngữ Sinh Ðộng. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
XS
SM
MD
LG