Đường dẫn truy cập

Ấn Độ ngưng dịch vụ điện tín


Giới hữu trách Ấn Độ quyết định chấm dứt dịch vụ điện tín sau khi số thu xuống thấp vì không còn nhu cầu.
Ấn Độ đã ngưng dịch vụ điện tín sau 160 năm hoạt động bởi vì hiện nay có nhiều phương tiện truyền tin mới hơn và rẻ hơn, không còn cần đến giây thép nữa.

Các giới chức Ấn Độ cho biết trong mấy ngày qua, số người đánh điện tín tại New Delhi tăng cao bởi vì khách hàng muốn tham gia những ngày cuối cùng của một cơ hội lịch sử, trước khi điện tín cuối cùng được đánh đi.

Giới hữu trách quyết định chấm dứt dịch vụ sau khi số thu xuống thấp vì không còn nhu cầu.

Họ loan báo điện tín cuối cùng sẽ được gửi đi vào 12 giờ khuya ngày Chủ nhật.
XS
SM
MD
LG