Đường dẫn truy cập

Ấn Độ: Các góa phụ theo đạo Hindu muốn thay đổi tục lệ

Theo văn hóa đạo Hindu, các bà góa phải từ bỏ những thú vui trần gian. Lần đầu tiên tại một thị trấn miền bắc, nơi các bà góa sống lủi thủi sau khi chồng chết, hàng trăm bà góa định làm cách mạng khi tham gia một lễ hội, một dấu hiệu cho thấy các bà muốn chống lại truyền thống áp bức phụ nữ đã có từ nhiều thế kỷ nay tại Ấn Độ.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG