Đường dẫn truy cập

Chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tổng thống Bush


Nh?ng chu?n b? dang du?c ráo ti?t xúc ti?n cho các h?i hè m?ng l? nh?m ch?c l?n th? nhì c?a t?ng th?ng Bush t?i Washington trong tu?n này.

Hôm ch? nh?t, nhà ch?c trách dã ra l?nh c?m luu thông b?ng xe c? t?i m?t s? du?ng ? trung tâm th? dô d? cho ban t? ch?c cu?c di?n hành vào ngày l? nh?m ch?c t?ng di?n t?p. Trong khi dó hàng ngàn du khách dã b?t d?u d?n d? xem nh?ng l? l?c s? du?c b?t d?u t? th? ba v?i l? vinh danh quân d?i t?i sân v?n d?ng ? th? dô Washington.

Nh?ng l? này s? lên d?n cao di?m vào th? nam khi t?ng th?ng Bush chính th?c tuyên th? tru?c th?m c?a tr? s? qu?c h?i. Sau dó t?ng th?ng s? tr? v? Tòa B?ch ?c d? xem di?n hành, d?n t?i ông s? cùng v?i phu nhân Laura Bush d? 9 bu?i ti?p tân chính th?c du?c t? ch?c d? vinh danh nh?ng ngu?i ?ng h? cho ông.

Nhà ch?c trách d? trù b? trí 6000 nhân viên th?c thi công l?c vào ngày l? nh?m ch?c d? duy trì tr?t t? và gi?m thi?u b?t c? co nguy kh?ng b? nào.

Tuy nhiên s? d?c trách Công Viên Qu?c Gia dã d?ng ý cho phép hàng ngàn ngu?i bi?u tình ch?ng chi?n tranh Iraq du?c t? t?p t?i m?t d?a di?m quan tr?ng d?c theo l? trình c?a cu?c di?n hành.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG