Đường dẫn truy cập

Miến Ðiện loan báo không có cúm gia cầm


Miến Điện đã nói với Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế rằng những vụ gà vịt toi trong nước họ mới đây không phải là do cúm gia cầm.

Cơ Quan đặc trách Gia Súc và Gây Giống của chính phủ Miến hôm thứ tư loan báo rằng họ không hề phát hiện thấy bệnh cúm gia cầm tại Miến Điện.

Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế đã yêu cầu chính phủ nước này duyệt xét một phúc trình hôm thứ ba nói rằng có thể có cúm gia cầm tại Míến Điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG