Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn hòa thượng Thích Hộ Giác và Thượng tọa Thích Giác Ðẳng về tình hình sức khỏe của Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang. - 2004-11-22


Bích Huyền và Diễm Hương phỏng vấn hòa thượng Thích Hộ Giác và Thượng tọa Thích Giác Ðẳng về tình hình sức khỏe của Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG