Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn hòa thượng Thích Hộ Giác và Thượng tọa Thích Giác Ðẳng về tình hình sức khỏe của Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang. - 2004-11-22


XS
SM
MD
LG