Đường dẫn truy cập

LESSON #282: Steer clear, Give a wide berth to, Dead in the water. - 2004-11-04


VOICE: ( PAULINE): The first idiom is “Steer Clear”, “Steer Clear”.

TEXT: (TRANG): Steer Clear có một từ mới là Steer đánh vần là S-T-E-E-R nghĩa là lái tàu, và Steer Clear là tránh xa một nơi nào vì một lý do này hay lý do khác. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nói với bạn là nên coi chừng tiệm bách hóa mới mở vì họ bán hàng với giá quá đắt:

VOICE: (PAULINE): Mary, you’d be smart to STEER CLEAR of that place, Everything they sell is too high-priced. You can get the same goods a lot cheaper if you just shop around.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Này Mary, nếu có khôn ngoan thì chị tránh xa tiệm đó. Tất cả mọi thứ ở đó họ đều bán với giá quá đắt. Chị có thể mua cùng những loại hàng như vậy với giá rẻ hơn nhiều nếu chị đi tìm ở nhiều tiệm khác.

Những từ mới mà ta cần biết là: Smart đánh vần là S-M-A-R-T nghĩa là khôn ngoan, thông minh, và Goods đánh vần là G-O-O-D-S nghĩa là hàng hóa. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mary, you’d be smart to STEER CLEAR of that place, Everything they sell is too high-priced. You can get the same goods a lot cheaper if you just shop around.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai cũng có liên quan đến đời sống của thủy thủ.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Give A Wide Berth To”, “Give A Wide Berth To”.

TEXT: (TRANG): “Give A Wide Berth To” có một từ mới là Berth, đánh vần là B-E-R-T-H nghĩa là chỗ tàu có thể bỏ neo, hay chỗ tàu đậu ở bến để bốc rỡ hàng hóa. Vì thế “Give A Wide Berth To” nghĩa đen là chừa một chỗ thật rộng cho tàu đậu, hay là tránh xa những chỗ nguy hiểm. Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về một khu trong thành phố mà du khách nên thận trọng khi đến đó vào ban đêm.

VOICE: (PAULINE): The clerk at the hotel warned us to GIVE A WIDE BERTH to that particular area after dark unless you go together with a friend. People say it’s a dangerous place to go by yourself.

Câu này có nghĩa như sau: Nhân viên khách sạn cảnh cáo chúng tôi là nên tránh xa khu cá biệt đó khi trời tối, trừ phi chúng tôi đi tới đó với một người bạn. Người ta nói rằng đi một mình đến chỗ đó là điều rất nguy hiểm.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Particular đánh vần là P-A-R T-I-C-U-L-A-R nghĩa là cá biệt hay đặc biệt, và Dangerous đánh vần là D-A-N-G-E R-O-U-S nghĩa là nguy hiểm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): The clerk at the hotel warned us to GIVE A WIDE BERTH to that particular area after dark unless you go together with a friend. People say it’s a dangerous place to go by yourself.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Dead In The Water” , “Dead In The Water”.

TEXT: (TRANG): “Dead In The Water” có một từ mới là Dead, đánh vần là D-E-A-D nghĩa là chết. Trong nhiều thập niên trước đây, thủy thủ dùng thành ngữ này để mô tả một chiếc tàu bị chết máy không sao đi được, và phải đứng yên trên mặt nước. Ngày nay, nó được dùng để chỉ bất cứ điều gì bị hỏng hay không còn hoạt động được nữa. Trong thí dụ sau đây chị Pauline lo ngại về tình trạng phá sản của công ty chị đang làm việc.

VOICE: (PAULINE): Right now our company is DEAD IN THE WATER. Sales are way down and the banks don’t want to loan us more money. We’re afraid it’s time we started looking for jobs some place else.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Ngay bây giờ công ty chúng ta đang chết ngắc. Số hàng bán ra giảm quá nhiều , và các ngân hàng không muốn cho chúng ta vay thêm tiền nữa. Tôi e rằng bây giờ là lúc chúng ta nên bắt đầu đi tìm việc tại các nơi khác.

Thí dụ này không có từ nào mới cả. Vì thế chúng tôi xin qúi vị nghe lại câu tiếng Anh.

VOICE: (PAULINE): Right now our company is DEAD IN THE WATER. Sales are way down and the banks don’t want to loan us more money. We’re afraid it’s time we started looking for jobs some place else.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới có liên quan đến đời sống trên biển cả. Một là Steer Clear nghĩa là tránh xa một nơi nào, hai là Give a Wide Berth To cũng có nghĩa là tránh xa vì nguy hiểm, và ba là Dead In The Water nghĩa là không hoạt động được, chết ngắc. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG