Đường dẫn truy cập

Việt Nam bị đặt dưới áp lực của các nước giầu phải chấp nhận nhiều điều kiện trước khi gia nhập WTO. - 2004-11-01


Muốn gia nhập tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam đang bị đặt dưới áp lực của các nước giầu phải chấp nhận những điều kiện có thể gây trở ngại cho các nỗ lực giảm nghèo.

Bản tin của AFP đánh đi từ Hà Nội ghi lại nhận định vừa kể do cơ quan phát triển quốc tế Oxfam đưa ra hôm thứ hai. Oxfam cho rằng những thuận lợi của Việt Nam trong việc gia nhập WTO sẽ bị tổn hại nếu các nước giầu tiếp tục chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của họ thay vì đời sống của dân nghèo.

Trong bản phúc trình mang tựa đề "Dọa dẫm ở cửa vào: Việt Nam có gia nhập WTO với các điều kiện thuận lợi cho phát triển hay không?", tổ chức Oxfam nói rằng những nước nghèo bị buộc phải nhượng bộ nhiều hơn các nước giàu, cho dù việc đó gây tổn hại cho các triển vọng phát triển.

Bản phúc trình ghi rằng, một nước ứng viên như Việt Nam không những phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hữu của WTO, mà còn phải nhượng bộ trước các yêu sách khác nữa của những nước giầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho việc xin gia nhập.

Trong một thông cáo kèm theo bản phúc trình, Oxfam nói rằng "tình trạng thiếu các luật lệ hợp lý về việc gia nhập cho phép cá nhân các thành viên đòi hỏi bất cứ điều gì họ muốn."

Ông Steve Price-Thomas, đại diện của Oxfam Anh Quốc tại Việt Nam tuyên bố hệ thống bất toàn này khiến cho những nước nghèo như Việt Nam không có được sức mạnh để thương lượng.

Tháng trước Liên hiệp châu Âu và Việt Nam đã hoàn tất các cuộc thương nghị song phương về việc Hà Nội gia nhập WTO.

Thỏa hiệp với đối tác thương mại lớn nhất này đã giúp Việt Nam đi đúng hướng tiến tới mục tiêu gia nhập tổ chức quốc tế có cơ sở tại Geneve trước cuối năm 2005.

Oxfam nói rằng không nên đòi hỏi Việt Nam thực hiện các cam kết theo quy mô và thời biểu nhằm cắt giảm sự hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất khẩu nhiều hơn là những cam kết của các nước đang phát triển trong WTO, hay những cam kết đã thỏa thuận trong các cuộc thương nghị hiện nay với WTO.

Cơ quan này kêu gọi cải tổ tiến trình gia nhập và cho rằng các thành viên WTO phải ngưng ấn định các điều kiện bổ sung phức tạp trong các cuộc thương lượng với Việt Nam có thể gây tác động tiêu cực đối với đời sống của dân nghèo.

Theo các quy định của WTO, nước xin gia nhập tổ chức này phải đạt được một hiệp định thương mại riêng rẽ với bất cứ quốc gia thành viên nào đòi hỏi hiệp định đó và hoàn tất một kế hoạch cải cách theo đúng đường lối của luật lệ thương mại quốc tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG