Đường dẫn truy cập

Tốn thống Bush ký  ban hành Đạo luật nhân quyền Bắc Triều Tiên.  - 2004-10-19


Tốn thống Hoa kỳ George W Bush đã ký ban hành đạo luật mà Tòa Bạch ốc nói rằng sẽ thăng tiến nhân quyền và tự do tại Bắc triều Tiên.

Đạo luật nhân quyền Bắc triều Tiên cho phép chi tiêu nhiều triệu đôla để giúp đỡ những người tị nạn và tạo các quyền lợi cho phép họ được xin tị nạn tại Hoa kỳ.

Đạo luật vừa kể, được quốc hội thông qua trước đây trong tháng, cũng kêu gọi gia tăng sự rõ ràng trong công cuộc viện trợ cho nước cộng sản theo chủ nghĩa Staline này, cùng với các nỗ lực để đảm bảo rằng những phẩm vật viện trợ tới được tận tay những người đang cần nhất và được sử dụng đúng đắn.

Đạo luật cũng chấp thuận cho gia tăng chi tiêu cho việc quảng bá thông tin tới Bắc triều Tiên, trong đó có các chương trình phát thanh như chương trình của đài Tiếng nói Hoa kỳ.

Bắc triều Tiên đã lên án đạo luật này, gọi đó là mưu toan lật đổ chính phủ Bắc triều Tiên. Trong một công bố đưa ra trước đây trong tháng, Bình nhưỡng nói rằng Bắc triều Tiên giờ đây phải gia tăng các lực lượng trong nước để chống lại hành động của Hoa kỳ.

XS
SM
MD
LG