Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh. - 2004-10-08


Cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là tại quận Cam, số người gốc Việt bắt đầu ra tranh các chức vụ công cử ngày càng tăng, không riêng trong các lãnh vực quản trị hành chánh mà cả trong các địa hạt khác.

Là một người hoạt động hăng say trong ngành giáo dục, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh đang ra dự tranh một chức trong hội đồng giáo dục học khu Garden Grove.

Minh Phượng đã xin giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh dành cho Câu Chuyện Phụ Nữ một cuộc phỏng vấn nhân dịp giáo sư đến thủ đô Washington dự một hội nghị.

XS
SM
MD
LG