Đường dẫn truy cập

LESSON #280: Save your bacon, Save your breath, Saved by the bell. - 2004-10-05


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Save đánh vần là S-A-V-E, Save, nghĩa là cứu khỏi nơi nguy hiểm. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Save Your Bacon”, “Save Your Bacon”.

TEXT: (TRANG): “Save Your Bacon” có một từ mới là Bacon đánh vần là B-A-C-O-N nghĩa là thịt heo muối. Nó còn được dùng để chỉ lợi tức của một gia đình, hay sự an toàn của một người. Vì thế Save Your Bacon ngày nay có nghiã là cứu một người thoát ra khỏi một tình thế khó khăn, nguy hiểm. Trong thí dụ sau đây chị Pauline kể chuyện về một vấn đề mà bạn chị là cô Mary gặp phải khi lái xe ban đêm.

VOICE: (PAULINE): Mary had a flat tire on a busy highway about midnight, and she didn’t have a jack to lift the wheel to change the tire. But a truck driver SAVED HER BACON. He stopped and put the spare tire on the wheel for her.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Cô Mary bị bẹp bánh xe trên một con đường bận rộn lúc nửa đêm. Và cô ấy không có cái kích để nâng bánh xe lên để thay bánh. Tuy nhiên, một tài xế xe tải đã giải quyết khó khăn cho cô ấy khi anh ta dừng xe lại và thay bánh xe dùm cho cô.

Một số từ mới mà ta cần biết là: Flat Tire đánh vần là F-L-A-T và T-I-R-E nghĩa là bẹp hay xẹp bánh xe, Jack đánh vần là J-A-C-K nghĩa là cái kích xe hay con đội , và To lift đánh vần là L-I-F-T nghĩa là nâng lên. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mary had a flat tire on a busy highway about midnight, and she didn’t have a jack to lift the wheel to change the tire. But a truck driver saved her bacon. He stopped and put the spare tire on the wheel for her.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Save Your Breath”, “Save Your Breath”.

TEXT: (TRANG): “Save Your Breath có một từ mới là Breath, đánh vần là B-R-E-A-T-H, breath, nghĩa là hơi thở. “Save Your Breath” nghĩa đen là nên tiết kiệm hơi thở của mình, tức là đừng phí công thảo luận về một vấn đề gì bởi vì mình sẽ không được như ý muốn. Trong thí dụ sau đây một ông giải thích với vợ lý do tại sao họ không thể đi nghỉ hè trong tháng này như ý muốn của bà vợ.

VOICE: (PAULINE): I’m sorry but I have to ask you to save your breath honey. We are just too busy in the office for me to take time off this month. But I hope we can take that trip next month . We both need a week off.

TEXT: (TRANG): Ông chồng nói: Này em, anh rất tiếc phải yêu cầu em đừng phí công bàn cãi. Hiện giờ sở anh quá bận rộn nên anh không thể xin nghỉ trong tháng này. Nhưng anh hy vọng là chúng ta có thể làm một chuyến du lịch vào tháng tới. Cả hai chúng ta đều cần nghỉ ngơi một tuần lễ.

Chỉ có một từ mới mà ta cần biết là Trip đánh vần là T-R-I-P nghĩa là một chuyến đi hay một chuyến du lịch. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’m sorry but I have to ask you to save your breath honey. We are just too busy in the office for me to take time off this month. But I hope we can take that trip next month. We both need a week off.

TEXT: (TRANG): Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Saved By The Bell”, “Saved By The Bell”.

TEXT: (TRANG): Hình như chúng tôi đã có dịp nói đến thành ngữ Saved By The Bell trong một bài học cách đây khá lâu. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại thành ngữ này một lần nữa. “Saved By The Bell” nghĩa đen là được cứu vãn nhờ tiếng chuông đánh lên. Tiếng chuông ở đây là tiếng chuông báo hiệu hết giờ trong một trận đấu quyền Anh. Theo luật thì khi một đấu thủ bị đánh ngã xuống sàn thì trọng tài bắt đầu đếm từ 1 tới 10. Nếu người bị ngã không đứng dậy nổi thì người đó thua trận. Nhưng nếu có chuông báo hết giờ đấu trước khi trọng tài đếm tới 10, thì đấu thủ bị ngã có thể ngồi dậy nghỉ ngơi ít lâu rồi tiếp tục đấu. Vì thế Saved By The Bell có nghĩa là được cứu vãn vào phút chót , như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOCIE: (PAULINE): We were afraid we’d all lose our jobs, but we were saved by the bell. Our company got a big contract from the city government just when the boss was about to announce we’d have to close our doors forever.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Chúng tôi sợ rằng mọi người sẽ mất việc, nhưng chúng tôi đã được cứu vãn vào phút chót. Công ty chúng tôi nhận được một hợp đồng lớn của chính quyền thành phố ngay vào lúc mà ông chủø công ty sửa soạn loan báo phải đóng cửa vĩnh viễn.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là Contract đánh vần là C-O-N-T-R-A-C-T, contract, nghĩa là hợp đồng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOCIE: (PAULINE): We were afraid we’d all lose our jobs, but we were saved by the bell. Our company got a big contract from the city government just when the boss was about to announce we’d have to close our doors forever.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Save Your Bacon nghĩa là giải thoát khỏi tình trạng khó khăn nguy hiểm, hai là Save Your Breath nghĩa là không phí thì giờ thảo luận, và ba là Saved By The Bell nghĩa là được cứu vãn vào phút chót. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG