Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới. - 2004-10-04


Tối cao Pháp viện Hoa kỳ hôm nay bắt đầu nhiệm kỳ mới và theo dự liệu sẽ đưa ra phán quyết về 3 vấn đề chính: Những qui định về khung tuyên án của tòa án liên bang, án tử hình dành cho can phạm chưa tới tuổi thành niên, và việc xử dụng cần sa cho mục đích y học.

9 vị thẩm phán sẽ cứu xét về tính chất hợp hiến của những văn kiện hướng dẫn được dùng để tuyên án tù cho hàng ngàn can phạm mỗi năm.

Phán quyết này nhắm đến việc chấm dứt tình trạng không rõ ràng sau khi Tối cao Pháp viện đưa ra một phán quyết hồi tháng 6 tuyên bố một luật lệ tương tự của tiểu bang Washington là vi hiến.

Trong tháng này, các vị thẩm phán sẽ xét đến vấn đề là án tử hình có thể được áp dụng cho những kẻ sát nhân phạm tội khi còn trong tuổi 16 hoặc 17 hay không. Hiện nay, cách trừng phạt đó là hợp pháp.

Tháng 11 tới đây, Tối cao Pháp viện sẽ xem xét vấn đề là chính phủ có thể truy tố những người mắc bệnh ung thư và bác sĩ của họ khuyên họ dùng cần sa để làm giảm đau hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG