Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush nhấn mạnh đến các đề tài sẽ thảo luận trong bài diễn văn tại LHQ vào tuần tới. - 2004-09-18


Tổng thống Bush nói rằng việc cải thiện ngành chăm sóc sức khỏe, mở rộng sự phồn vinh và nới rộng dân chủ trên khắp thế giới sẽ hữu ích cho tình hình an ninh trong trường kỳ của nước Mỹ.

Trong buổi nói chuyện với nhân dân toàn quốc trên đài phát thanh hàng tuần ngày hôm nay ông Bush đã nhấn mạnh đến các đề tài mà ông sẽ thảo luận trong một bài diễn văn mà ông sẽ đọc tại Liên hiệp quốc vào tuần tới.

Ông nói rằng việc loại trừ được nạn đói và nạn mù chữ là thiết yếu cho sự lành mạnh và phồn vinh của các quốc gia đang phát triển và ông cũng nhấn mạnh đến nhu cầu diệt trừ bệnh Aids, bệnh lao và bệnh sốt rét.

Tổng thống Bush cũng nói rằng chính sách của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay là gia tăng viện trợ cho các chính phủ nghiêm túc trong việc chống khủng bố và cải thiện cơ hội kinh tế cho nhân dân của họ.

Sau cùng, ông cho biết ông sẽ nói với các phái đoàn ở Liên hiệp quốc là cộng đồng quốc tế phải nắm lấy cơ hội này để tạo lập một thế giới an toàn hơn bằng cách xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG