Đường dẫn truy cập

LESSON # 194: One And Only, Two Timer, Three Bricks Short Of A Load. - 2004-09-17


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có số 1, số 2, và số 3 có liên quan đến tình cảm giữa hai phái nam và nữ. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE : (DON): The first idiom is “ One and only”, “ one and only”.

TEXT: ( TRANG): One and only được người Mỹ dùng cả trăm năm nay để chỉ người yêu duy nhất và thực sự của mình. One đánh vần là O-N-E nghiả là số một , và Only đánh vần là O-N-L-Y có nghĩa là duy nhất. Trong thí dụ sau đây, anh Bill tuyên bố với mọi người ràng anh và cô bạn gái lâu năm của anh là Mary dự định lập gia đình vơiù nhau . Anh bạn chúng ta cho biết ý kiến như sau:

VOICE ( DON): It’ s about time. Bill and Mary have gone together all through high school and college. For several years they have been each other’s one and only. He never looked at another girl and she never went out with another guy.

TEXT: (TRANG): Anh bạn chúng ta nói: Đã đến lúc hai người lập gia đình với nhau rồi. Bill và Mary đi chơi với nhau suốt trung học và đại học. Trong nhiều năm qua họ vẫn là người yêu duy nhatá và thực sự của nhau. Anh Bill không bao giờ nhìn đến một cô gái khác, và cô Mary cũng không hề đi chơi với một người con trai khác. Trong thí dụ này không có từ nào mà quý vị chưa biết cả. Vì thế anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này:

VOICE ( DON): It’ s about time. Bill and Mary have gone together all through high school and college. For several years they have been each other’s one and only. He never looked at another girl and she never went out with another guy.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai sau đây sẽ có số 2 trong đó.

VOICE ( DON): The second idiom is “ Two-timer “ , “ Two-timer”.

TEXT: ( TRANG): Thành ngữ Two timer, được dừng từ hơn 75 năm nay lại có nghĩa trái ngược hẳn với One and only. Two timer được dùng đễ chỉ một người đàn ông có 2 cô bạn gái cùng một lúc và tìm cách dấu giếm không cho người này biết về người kia. Tình trạng này đã khiến cho người đàn ông nhiều khi gặp khó khăn như trường hợp của anh Pete sau đây:

VOICE : ( DON): My friend Pete is a lonely man these days. He had been going with Sally for a long time and she thought he was serious about her. Then he started going out with Pauline too, and both found out. There was a big fuss, and neither one wants to see the two-timer again.

TEXT: (TRANG): Chuyện gì đã xảy ra cho anh Pete? Anh bạn Pete của tôi mấy lúc này là một con người cô đơn. Trước đây anh ấy đi chơi với cô Sally trong một thời gian khá lâu, và cô ấy tưởng là anh ấy tỏ ra thành thật đứng đắn đối với cô. Tuy nhiên sau đó anh ấy lại bắt đầu đi chơi với cô Pauline nũa, và cả hai cô khám phá ra chuyện này. Hai người cãi nhau loạn xạ, và sau đó cả hai cô không muốn thấy mặt anh chàng phụ tình lừa dốiá này nữa. Có vài từ mơiù mà ta cần biết là: Lonely đánh vần là L-O-N-E-L-Y nghĩa là cô đơn , Serious đánh vần là S-E-R-I-O-U-S nghĩa là thành thật đứng đắn , và Fuss đánh vần là F-U-S-S nghĩa là một vụ cãi vã om sòm . Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này: VOICE : ( DON): My friend Pete is a lonely man these days. He had been going with Sally for a long time and she thought he was serious about her. Then he started going out with Pauline too, and both found out. There was a big fuss, and neither one wants to see the two-timer again.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba sau đây sẽ có số 3 trong đó:

VOICE : ( DON): The third idiom is “ Three bricks short of a load” , “ Three bricks short of a load”.

TEXT : ( TRANG): Three bricks short of a load gồm có từ Brick đánh vần là B-R-I-C-K nghĩa là viên gạch , Short đánh vần là S-H-O-R-T nghĩa là thieuá sót , và load đánh vần là L-O-A-D nghĩa là một khối lượng hàng hóa. Thành ngữ này nghĩa đen là một khối gạch thiếu mất 3 viên gạch, và nghĩa bóngø là một người kém thông minh. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta giải thích lý do tại sao cô em gái anh tên là Jenâny lại không thích một anh chàng tên Elmer.

VOICE : ( DON): Elmer isn’t bad looking. He is polite, well dressed, a nice guy. But Jenny says his trouble is that he is three bricks short of a load. He ‘s not very smart at all and barely passes his schoolwork. So she just isn’t at all interested in going out with him.

TEXT : (TRANG): Anh Elmer là người như thế nào? Anh ayá khá đẹp trai , lễ phép, ăn mặc lịch sự , một con người đàng hoàng. Tuy nhiên, cô Jenny nói rằng vấn đề chính là anh ta không thông minh lắm. Anh ấy học hành kém cõi. Vì thế cô ấy không muốn đi chơi với anh ấy. Có vài từ mới mà ta cần biết là: Trouble đánh vần là T-R-O-U-B-L-E nghĩa là một vấn đề khó khăn hay là mộtÏ nhược điểm , và Interested đánh vần là I-N-T-E-R-E-S-T-E-D nghĩa là chú ý hay thích làm một điều gì. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE : ( DON): Elmer isn’t bad looking. He is polite, well dressed, a nice guy. But Jenny says his trouble is that he is three bricks short of a load. He ‘s not very smart at all and barely passes his schoolwork. So she just isn’t at all interested in going out with him.

TEXT : TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc baì học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là One and only nghĩa là người yêu duy nhất của mình, hai là Two timer nghĩa là người có 2 bạn gái cùng một lúc mà không cho họ biết , và ba là Threê bricks short of a load nghĩa là người kém thông minh. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG