Đường dẫn truy cập

LESSON # 191: Sweet Talk, Sweet Nothings, Sweeten The Pot. - 2004-09-16


TEXT: (TRANG): Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến qúy vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ "Sweet," đánh vần là S-W-E-E-T, nghĩa là ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng xin đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Sweet Talk," "Sweet Talk."

TEXT: (TRANG): Khi quý vị nghe "Sweet Talk," chắc quý vị cũng có thể đoán được rằng nó có nghĩa là nói ngọt. Thưa đúng như vậy, người Mỹ dùng "Sweet Talk" khi muốn thuyết phục một người nào làm một điều gì đó bằng cách dùng lời lẽ ngọt ngào hay tâng bốc người đó. "Sweet Talk" là một danh từ nhưng có thể được dùng như một động từ nữa, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây, khi một ông bố nói về người con tên Bobby tìm cách thuyết phục ông cho câu ấy lái xe hơi ban đêm:

VOICE : (DON): Bobby tried to sweet talk me into letting him take the family car out. But when he saw his sweet talk wasn’t working, he lost his temper and locked himself in his room.

TEXT: (TRANG): Ông bố nói: Bobby tìm cách nói ngọt với tôi để thuyết phục tôi cho nó dùng chiếc xe hơi nhà. Nhưng khi nó thấy là lời nói ngon ngọt này không có hiệu quả, nó bèn nổi giận rồi đi vào phòng và khóa cửa lại.

Có vài từ mới đáng chú ý là: "Lose One’s Temper," đánh vần là L-O-S-E và T-E-M-P-E-R nghĩa là mất bình tỉnh hay là nổi nóng; và "To Lock," đánh vần là L-O-C-K nghĩa là khóa cửa lại. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Bobby tried to sweet talk me into letting him take the family car out. But when he saw his sweet talk wasn’t working, he lost his temper and locked himself in his room.

TEXT:(TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is "Sweet Nothings," "Sweet Nothings." TEXT:(TRANG): "Sweet Nothings," là những lời nói ngọt ngào thường dành riêng cho đôi vợ chồng hay những đôi tình nhân để bày tỏ lòng yêu mến đối với nhau, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): We’ve found that a few sweet nothings everyday really helps our marriage. We know we love each other, but it always makes us feel good to hear it again from each other.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Chúng tôi thấy rằng mỗi ngày nói với nhau vài câu ngọt ngào sẽ khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tốt đẹp hơn. Chúng tôi biết chúng tôi yêu nhau nhưng nghe lại những câu nói ngotï ngào này làm chúng tôi sung sướng. Chắc câu này gồm toàn những từ mà quý vị biết rồi. Vì thế anh bạn chúng ta chỉ xin đọc lại thí dụ này mà thôi.

VOICE: (DON): We’ve found that a few sweet nothings everyday really helps our marriage. We know we love each other, but it always makes us feel good to hear it again from each other.

TEXT:(TRANG): Và để chấm dứt bài học hôm nay, xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE: (DON): The third idiom is "Sweeten the Pot," "Sweeten the Pot." TEXT:(TRANG): "Sweeten the Pot," gồm có "Sweeten," đánh vần là S-W-E-E-T-E-N, nghĩa là làm cho ngọt; và Pot đánh vần là P-O-T, nghĩa là cái nồi hay cái bình. Tuy nhiên người Mỹ dùng thành ngữ "Sweeten the Pot" khi họ bỏ thêm tiền lên bàn để đánh bạc vì họ tin rằng họ sẽ thắng. Vì thế "Sweeten the Pot" có nghĩa là cho thêm tiền hay bổng lộc để dành phần thắng về mình. Xin mời quý vị nghe thí dụ sau đây, trong đó 2 công ty tranh nhau mướn một nhân viên có nhiều khả năng:

VOICE: (DON): The salary the two firms offered was the same. But the firm he chose sweetened the pot with a company car for personal use and the promise of a good promotion in six months.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tiền lương mà hai công ty đề nghị trả cho anh ấy đều ngang nhau. Nhưng công ty mà anh ấy chọn đã tăng thêm bổng lộc bằng cách hứa cho anh ấy một chiếc xe hơi riêng để dùng và hứa sẽ thăng chức cho anh ấy sau 6 tháng.

Có vài từ mới đáng chú ý là: "Salary," đánh vần là S-A-L-A-R-Y, nghĩa là tiền lương; và "Promotion," đánh vần là P-R-O-M-O-T-I-O-N, nghĩa là lên chức. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): The salary the two firms offered was the same. But the firm he chose sweetened the pot with a company car for personal use and the promise of a good promotion in six months.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là "Sweet Talk," nghĩa là nói ngọt để tâng bốc một người nào; hai là "Sweet Nothings" nghĩa là nói những lời ngọt ngào để bày tỏ lòng yêu thương; và ba là "Sweeten the Pot" nghĩa là thêm tiền hay bổng lộc để dành phần thắng về mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG