Đường dẫn truy cập

LESSON # 187: Sing The Blues, Sing A Different Tune. - 2004-09-11


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới âm nhạc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Sing the Blues," "Sing the Blues."

TEXT: (TRANG): "Sing the Blues" có nghĩa là hát điệu nhạc "blues," đánh vần là B-L-U-E-S. Đây là tên một điệu nhạc Jazz rất buồn do người Mỹ da đen hát để than thở về số phận long đong của họ và đã được giới mộ điệu ưa chuộng từ hơn 80 năm nay. Giờ đây, "Sing the Blues" được dùng để chỉ việc than thân trách phận, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về một anh chàng tên Bob:

VOICE : (DON): Bob‘s still singing the blues about losing his girlfriend six months ago. I guess the poor guy didn’t realize how much he cared for her until she walked out on him.

TEXT: (TRANG): Chuyện anh chàng Bob ra sao? Anh ta vẫn than thân trách phận về vụ anh ta mất cô bạn gái cách đây sáu tháng. Tôi đoán rằng anh chàng đáng thương này đã không biết anh yêu mến cô ta đến mức nào cho tới khi cô ta bỏ anh ta.

Có một số từ mới đáng chú ý là: "To Lose," đánh vần là L-O-S-E nghĩa là đánh mất; và "To Care For," đánh vần là C-A-R-E và F-O-R nghĩa là chú ý đến hay yêu mến một người nào. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Bob‘s still singing the blues about losing his girlfriend six months ago. I guess the poor guy didn’t realize how much he cared for her until she walked out on him

TEXT:(TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is "To Sing a Different Tune," "To Sing a Different Tune." TEXT:(TRANG): "To Sing a Different Tune" có nghĩa là hát một âm điệu khác. "Tune," đánh vần là T-U-N-E, có nghĩa là một điệu hát hay giai điệu. Vì thế chắc quý vị cũng có thể đoán được nghĩa bóng của nó là đổi giọng điệu hay đổi thái độ, thường là vì người khác buộc mình phải làm như vậy. Trong thí dụ sau đây, một huấn luyện viên khích động đội bóng của ông ta bằng những lời lẽ sau đây:

VOICE: (DON): All season we’ve heard that team brag they’re number one. Well, if we play as hard as I know we can, we‘ll make them sing a different tune at the end of the game.

TEXT:(TRANG): Ông ta nói: Suốt mùa đấu chúng ta đã nghe đội bóng đối thủ khoe khoang họ là số một. Nếu chúng ta chơi hết sức mình như tôi biết là các anh có thể làm được như vậy, thì chúng ta sẽ khiến đội bóng kia phải đổi giọng điệu vào cuối trận đấu.

Có một vài từ mới mà ta cần biết là: "Season," đánh vần là S-E-A-S-O-N, nghĩa là một mùa, ở đây là mùa đấu bóng; và "Brag," đánh vần là B-R-A-G, nghĩa là khoe khoang. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): All season we’ve heard that team brag they’re number one. Well, if we play as hard as I know we can, we‘ll make them sing a different tune at the end of the game.

TEXT:(TRANG): Trước khi chấm dứt bài học hôm nay, mời qúy vị nghe một thí dụ khác trong đó cũng có thành ngữ "Sing a Different Tune." Đó là chuyện hai người cộng tác làm ăn với nhau rồi cãi cọ với nhau và đưa đến thưa kiện nhau.

VOICE: (DON): Mike has been saying all over town the quarrel is all my fault. He is lying, and when my lawyer gets finished with him, I guarantee he’ll be singing a different tune.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh Mike đã đi nói khắp nơi rằng vụ cãi vã này là do lỗi ở tôi. Anh ta nói dối. Sau khi luật sư của tôi hoàn thành công tác thưa kiện anh ta, tôi đoán chắc với bạn rằng anh ta sẽ thay đổi giọng điệu.

Và bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc lại thí dụ này: VOICE: (DON): Mike has been saying all over town the quarrel is all my fault. He is lying, and when my lawyer gets finished with him, I guarantee he’ll be singing a different tune.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Sing the Blues," nghĩa là than thân trách phận, và hai là "Sing a Different Tune," nghĩa là thay đổi giọng điệu. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG