Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn ông Hồ Quang Nhựt, Chủ tịch Ủy Ban vận Động Tranh Cử cho Liên Danh George W. Bush và Dick Cheney tại miền Bắc Bang California. - 2004-09-03


Kính chào ông Hồ Quang Nhựt, thưa ông xin ông cho biết Đại Hội Toàn Quốc của Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra từ ngày nào?

Kính thưa quí thính giả, Đại Hội Toàn Quốc của Đảng Cộng Hòa tại New York sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 30 tây tháng 8 cho đến ngày mùng 2 tháng 9.

Đại Hội của Đảng Cộng Hòa đã được chuẩn bị như thế nào, và thành phần những người tham dự đại hội, thưa ông?

Đây là một đại hội đã được chuẩn bị từ 18 tháng trước ngày khai mạc, và trong Đại Hội lần này, Ủy Ban Tổ Chức và Ủy Ban Tiếp Tân của thành phố New York đã làm việc cật lực để chuẩn bị chào đón 2509 đại biểu chính thức và 2344 đại biểu dự khuyết và gần 50 ngàn khách mời. Đại Hội Toàn Quốc năm 2004 của đảng Cộng Hòa đã được xem là một biến cố nổi bật nhất trong năm để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2004.

Thưa ông, các đại biểu đã được lựa chọn như thế nào. Và riêng tại Tiểu Bang California thì có bao nhiêu đại biểu tham dự đại hội?

Về đại biểu thì các đại biểu của mỗi một Tiểu Bang sẽ được đảng của Tiểu Bang đó lựa chọn, và được lựa chọn như thế nào thì dựa theo điều luật số 18 của đảng Cộng Hòa, tất cả các đại biểu chính thức và dự khuyết đại diện cho Tiểu Bang sẽ được bổ nhiệm trễ nhứt là 35 ngày trước khi khai mạc đại hội toàn quốc, và cứ mỗi một đơn vị bầu cử cấp dân biểu Liên Bang sẽ được bổ nhiệm 3 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Tiểu Bang Calfornia có 53 đơn vị bầu cử dân biểu cấp Liên Bang cho nên có một59 đại biểu chính thức và một59 đại biểu dự khuyết. Mỗi một Tiểu Bang được đề cử một4 đại biểu tổng quát chính thức và 11 đại biểu tổng quát dự khuyết. Thêm vào đó Tiểu Bang California có một Thống Đốc là ông Arnold Schwarzenegger thuộc đảng Cộng Hòa nên vị Thống Đốc này cũng sẽ trở thành một vị khách danh dự của Đại Hội. Do đó Tiểu Bang Cali có 173 đại biểu chính thức và 170 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu của Tiểu Bang California đã được chọn từ tháng 2 năm 2004, nghĩa là 6 tháng trước ngày Đại Hội.

Thưa ông, với tư cách là chủ tịch Ủy Ban vận Động Tranh Cử cho Liên Danh George W. Bush và Dick Cheney tại miền Bắc Tiểu Bang California, ông có tham dự đại hội này hay không, hay là ông chỉ lo công việc vận động tại địa phương?

Thưa tôi được đề cử làm đại biểu chính thức của Tiểu Bang California. Tôi sẽ rời San Jose vào ngày 28 và sẽ có mặt vào ngày 29 để chuẩn bị vào ngày 30 vào chương trình chính của Đại Hội đảng.

Như ông đã trình bày khi nãy, việc lựa chọn các đại biểu tham dự đại hội đã trải qua một tiến trình khá kỹ lưỡng, thưa ông như vậy việc ông được chọn đi tham dự Đại Hội đã được dựa trên các tiêu chuẩn nào, và điều này có ảnh hưởng ra sao đối với khối cử tri người Mỹ gốc Việt?

Thưa đây có thể là một vinh dự vô cùng cho một người Việt Nam bởi vì đây là đầu tiên trong tiến trình gần 29 năm định cư tại Mỹ quốc mà tại Tiểu Bang California chúng tôi được đại diện và là đại biểu chính thức. Tôi đã được chọn trong số 3000 đại biểu khác nhau để cuối cùng trở thành một đại biểu Việt Nam chính thức của Đảng tại Tiểu Bang California vì chúng tôi phải, trong cái tiến trình gọi là tuyển chọn, chúng tôi phải “beat” tức là phải vượt trội hẳn tất cả các ứng cử viên khác để cuối cùng được lựa chọn dựa theo tiến trình: Thứ nhất là đã hoạt động cho đảng được bao nhiêu năm, đã đóng góp những gì cho đảng, rồi đã sinh hoạt ra sao trong những tiến trình bầu cử liên tục từ năm 1980 cho đến bây giờ, tức là những quá trình hoạt động của mình cho Đảng, và phải dựa vào những con số là mình đã làm được những gì , đã đóng góp tài chính cho Đảng ra làm sao và đã huy động được cái lực lượng cái khối cử tri như thế nào để giúp cho Đảng.

Thưa ông trong cuộc vận động tranh cử cho liên danh của đảng Cộng Hòa tại miền Bắc Tiểu Bang California, những chủ đề nào mà ông đã khai thác để thuyết phục các cử tri trong cộng đồng người Việt tin vào các chính sách của đảng Cộng Hòa.

Thưa vấn đề quan trọng vẫn là vấn đề dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Vấn đề quan trọng vẫn là cái vai trò của đối phương của đảng Cộng Hòa là liên danh của đảng Dân Chủ Kerry-Edward. Về vai trò của ông Kerry thì ông đã thay đổi lập trường đối với cuộc chiến Việt Nam và đặc biệt trong cái việc giữ lại cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam. Đó là cái điều mà các cử tri Việt Nam rất là khó chịu đối với liên danh Kerry, và tất nhiên số lớn người Việt Nam sẽ dồn phiếu cho liên danh Bush Cheney.

Thưa ông quan điểm của những cử tri người Mỹ gốc Việt như thế nào về các vấn đề khác, chẳng hạn như chiến tranh Iraq và vấn đề kinh tế trong nước Mỹ?

Có thể nói về phương diện trung dung thì chiến tranh Iraq thì người Việt Nam cũng chia thành 2 khuynh hướng. Khuynh hướng của những người trung niên và lớn tuổi thì họ chọn cái khuynh hướng đánh Iraq trong khi thành phần thuộc giới trẻ thì có khuynh hướng khác, ôn hòa hơn. Về kinh tế thì những người trung lưu và những người lớn tuổi thì chúng tôi cũng thông cảm và cũng hiểu rằng trong tiến trình của nền kinh tế thế giới và kinh tế của Hoa Kỳ thì có lúc lên lúc xuống và trong khoảng những năm gần đây thì kinh tế đã đi xuống nhưng bây giờ thì đã bắt đầu được hồi phục trong khi giới trẻ thì cũng vậy họ nhìn với cái khía cạnh gần gũi hơn, sát nút hơn cho nên có một số giới trẻ họ cũng không chịu cái đường lối của đảng Cộng Hòa, tuy nhiên trong giới trẻ cũng có những thành phần khác có tầm mức hiểu biết rộng rãi hơn thì họ cũng ghi nhận những nỗ lực đáng ca ngợi của đương kim Tổng Thống George W. Bush và Phó Tổng Thống Dick Cheney.

Thưa ông ngoài những vấn đề mà ông vừa trình bày thì khối cử tri người Mỹ gốc Việt có chú ý đến những vấn đề nào khác hay không?

Khối cử tri người Mỹ gốc Việt cũng chú ý đến vấn đề dân sinh, vấn đề trợ cấp xã hội, những giúp đỡ về vấn đề y tế và vấn đề ngoại thương. Tất nhiên là có nhiều vần đề nhưng mà nói chung thì cử tri Việt Nam vẫn thiết tha với đất nước Việt Nam, với quê hương Việt Nam và vẩn mong muốn là nếu đắc cử thì Tổng Thống George W. Bush sẽ gíup đỡ nhiều hơn cho Việt Nam trong những điều kiện thăng tiến cho Việt Nam cho một đất nước Việt Nam mở mang về mọi mặt và đặc biệt là có dân chủ và tự do.

Xin cám ơn ông Hồ Quang Nhựt đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn của Đài chúng tôi hôm nay.

Cám ơn ông Trần Nam và cám ơn quí thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.

XS
SM
MD
LG