Đường dẫn truy cập

LESSON # 183: A Piece Of Cake, Easy Pie. - 2004-09-01


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến qúy vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới bánh ngọt. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON): The first idiom is "A Piece of Cake," "A Piece of Cake."

TEXT: (TRANG): Chắc nhiều người trong quý vị cũng biết "A Piece of Cake" có nghĩa là một miếng bánh, với từ "Cake," đánh vần là C-A-K-E, nghĩa là bánh ngọt. Nghĩa bóng của nó là một việc làm quá dễ dàng. Thành ngữ này xuất xứ từ cuộc thế chiến thứ hai khi phi công người Anh dội bom Đức quốc xã. Thường thì họ gặp nhiều hiểm nguy từ súng phòng không Đức, nhưng hôm nào không gặp nguy hiểm, và trỡ về căn cứ an toàn, họ nói: "Today it was a peice of cake" (Hôm nay chuyện dội bom là chuyện quá dễ dàng). Ngày nay thành ngữ này được dùng trong mọi trường hợp, như trong thí dụ sau đây về một sinh viên lo lắng về bài thi toán. Anh ta nói:

VOICE : (DON): That‘s right! I was scared to death I’d flunk it. But I’ll tell you, it turned out to be a piece of cake! Right now I feel happier than I have felt for a month!

TEXT: (TRANG): Sinh viên này nói: Đúng thế! Tôi sợ gần chết là tôi sẽ thi trượt. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng bài thi đó quả là quá dễ. Từ cả tháng nay tôi chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như bây giờ!

Có một vài từ mới mà ta cần biết là: "Scared," đánh vần là S-C-A-R-E-D nghĩa là sợ hãi; và "To Flunk," đánh vần là F-L-U-N-K, nghĩa là thi trượt. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): That ‘s right! I was scared to death I’d flunk it. But I’ll tell you, it turned out to be a piece of cake! Right now I feel happier than I have felt for a month!

TEXT:(TRANG): Còn một thành ngữ khác cũng có liên quan tới bánh ngọt, và cũng có nghĩa tương tự như Piece of cake. Anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is “ Easy As Pie”, “ Easy As Pie” TEXT:(TRANG): "Easy As Pie" cũng có nghĩa là một việc làm quá dễ dàng, với từ "Pie," đánh vần là P-I-E, nghĩa là bánh nướng có nhân trái cây hay thịt ở trong. "Apple pie," bánh nướng nhân táo chẳng hạn, là loại tráng miệng hết sức phổ thông của người Mỹ. Trong thí dụ sau đây, ta sẽ nghe một giám đốc công ty phải soạn một dự án cho một khách hàng mới. Ông tưởng là việc này sẽ mất nhiều thì giờ, nhưng thật ra thì không. Ông nói:

VOICE: (DON): I thought it would take all weekend. But writing it was as easy as pie. I finished it Saturday noon and got the rest of the weekend to spend with my wife and daughter.

TEXT:(TRANG): Ông nói:”Tôi tưởng rằng dự án này sẽ mất nhiều thì giờ, nhưng viết dự án này quả là quá dễ dàng. Tôi làm xong dự án vào trưa thứ bảy và dành thì giờ còn lại vào cuối tuần để nghỉ ngơi với vợ con."

Thí dụ này không có từ nào cần giải thích. Vì thế anh bạn chúng ta chỉ xin đọc lại cho quý vị nghe: VOICE: (DON): I thought it would take all weekend. But writing it was as easy as pie. I finished it Saturday noon and got the rest of the weekend to spend with my wife and daughter.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới có liên quan tới bánh ngọt, dùng để chỉ một việc làm quá dễ dàng. Đó là "A Piece of Cake" và "As Easy As Pie." Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG