Đường dẫn truy cập

LESSON # 180: To Go Out On A Limb, To Gild The Lily. - 2004-08-28


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị những thành ngữ mới mà giới truyền thông Mỹ thường dùng khi trường trình về các cuộc bầu cử tại Hoa kỳ. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Go Out on a Limb," "To Go Out on a Limb."

TEXT: (TRANG): "To Go Out on a Limb" nghĩa đen là trèo ra một cành cây rồi bị vướng vào đó khó leo xuống được. Ta thấy từ "Limb," đánh vần là L-I-M-B, nghĩa là một cái chân, cái tay hay là một cành cây. Vì thế quý vị cũng có thể đoán được rằng nghĩa bóng của thành ngữ này là làm hay nói một điều gì khiến mình bị rơi vào một thế kẹt, bị chới với khó thoát ra được.

Trong cuộc bầu cử vừa rồi nhật báo The Washington Post có viết rằng Phó Tổng thống Al Gore thường rơi vào hoàn cảnh bị đối thủ là Thống đốc tiểu bang Texas George W. Bush đả kích bởi vì ông Gore hay thổi phồng những thành tích của chính ông ấy. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về cách dùng thành ngữ "To Go Out on a Limb":

VOICE : (DON): Candidates sometimes go out on a limb with promises they can ‘t keep. One case is a promise to cut taxes. However a president cannot cut taxes unless the Congress first passes a law authorizing the lower rate.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Các ứng cử viên đôi khi tự đặt mình vào thế dễ bị đả kích vì những lời hứa mà họ không thể giữ được. Một trường hợp là lời hứa cắt giảm thuế. Thật ra thì một vị tổng thống không thể giảm thuế trừ phi Quốc hội thoạt đầu phải thông qua một đạo luật cho phép đánh thuế thấp hơn. Chỉ có một từ mới đáng chú ý là "Promise," đánh vần là P-R-O-M-I-S-E, nghĩa là lời hứa . Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Candidates sometimes go out on a limb with promises they can‘t keep. One case is a promise to cut taxes. However a president cannot cut taxes unless the Congress first passes a law authorizing the lower rate.

TEXT:(TRANG): Tại sao các ứng cử viên hay bị rơi vào một hoàn cảnh chới với như vậy? Phần lớn là vì họ hay khoa trương hay phóng đại những thành tích của họ. Và điều này được diễn tả trong thành ngữ thứ hai sau đây:

VOICE: (DON): The second idiom is "To Gild the Lily," "To Gild the Lily." TEXT:(TRANG): "To Gild the Lily" nghĩa đen là mạ vàng một đóa hoa huệ. Ta có từ "To Gild," đánh vần là G-I-L-D, nghĩa là mạ vàng hay đánh bóng cho sáng chói, và "Lily," đánh vần là L-I-L-Y, nghĩa là hoa huêï. "To Gild the Lily" được dùng để chỉ một hành động tô điểm hay làm đẹp thêm một cách vô ích những gì đã đẹp sẵn rồi, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): These days it is dangerous for a candidate to go out on a limb and gild the lily about his life, his political views or his accomplishments. Both his opponent’s side and the media leap at the chance to check up on his claims and expose any mistakes they can find.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Vào thời buổi này, thật là nguy hiểm cho một ứng cử viên khi ông ta đặt mình vào chỗ dễ bị đả kích vì ông ta tô điểm thêm về cuộc đời ông ta, về quan điểm chính trị hay những thành quả của ông ta. Cả phe đối thủ lẫn giới truyền thông sẽ nắm lấy cơ hội để kiểm điểm lại những lời khẳng định của ông ta và phơi bày bất cứ lầm lẫn nào mà họ tìm thấy.

Có vài từ mới đáng chú ý là: "Media," đánh vần là M-E-D-I-A, nghĩa là giới truyền thông, và "Claim," đánh vần là C-L-A-I-M, nghĩa là lời khẳng định. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): These days it is dangerous for a candidate to go out on a limb and gild the lily about his life, his political views or his accomplishments. Both his opponent’s side and the media leap at the chance to check up on his claims and expose any mistakes they can find.

TEXT:(TRANG): Thí dụ mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "To Go on a Limb," nghĩa là nói hay làm một điều gì khiến mình bị chới với; và hai là "To Gild the Lily," nghĩa là tô điểm thêm một cách vô ích những gì đã đẹp sẵn rồi. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG