Đường dẫn truy cập

LESSON # 165: To Jump On The Bandwagon, Homestretch. - 2004-08-26


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới mà giới truyền thông Mỹ thường dùng trong khi tường trình về các cuộc bầu cử toàn quốc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Jump on the Bandwagon," "To Jump on the Bandwagon."

TEXT: (TRANG): Sau các cuộc bầu cử sơ bộ vào đầu năm nay, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa sẽ chính thức đề cử phó tổng thống Al Gore và thống đốc tiểu bang Texas, George W. Bush, vào mùa hè để tranh chức tổng thống Mỹ vào tháng 11 này. Như thế có nghĩa là đây là lúc để những chính trị gia nào từng ủng hộ những người bị thua trong các cuộc bầu cử sơ bộ có thể đổi hướng và quay sang kết giao với phe đắc thắng. Người Mỹ gọi việc kết thân này là "Jump on the Bandwagon," nghĩa đen là nhảy lên chiếc xe đắc thắng. "Bandwagon," đánh vần là B-A-N-D-W-A-G-O-N, xuất xứ từ thế kỷ thứ 19 để chỉ chiếc xe ngựa trên có ban nhạc mà các chính trị gia thường dùng để quảng cáo rầm rộ cho mình và cho những ứng cử viên có hy vọng đắc cử. Anh bạn chúng ta xin đọc thí dụ sau đây:

VOICE : (DON): I worked hard to help the man who lost the primary. But I am a loyal member of my party so I’ll jump on the bandwagon and work for the winner, even if I don’t like him very much.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tôi đã hoạt động hăng say để giúp ứng cử viên nhưng ông ấy bị thua trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên tôi là một đảng viên trung thành. Vì thế tôi sẽ kết giao với phe thắng cử và làm việc cho ứng viên đắc cử ngay, mặc dù tôi không thích ông ta cho lắm.

Một vài từ mới cần biết là: "Primary," đánh vần là P-R-I-M-A-R-Y, nghĩa là cuộc bầu cử sơ bộ hay vòng đầu; và "Loyal," đánh vần là L-O-Y-A-L, nghĩa là trung thành. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): I worked hard to help the man who lost the primary. But I am a loyal member of my party so I’ll jump on the bandwagon and work for the winner, even if I don’t like him very much.

TEXT:(TRANG): Vào lúc này, các ứng cử viên khác đã bỏ cuộc, và chỉ còn lại ông Gore của Đảng Dân chủ và ông Bush của Đảng Cộng hòa. Nếu mọi việc diễn ra êm đẹp thì đến hè năm nay hai ông sẽ được đại hội đảng đề cử tranh chức tổng thống Mỹ, và hai ông tiếp tục vận động cho tới ngày bầu cử là mùng 7 tháng 11. Khoảng thời gian cuối cùng trước ngày bầu cử là lúc hai ông cố hết sức để thắng. Anh bạn chúng ta có thành ngữ thứ hai để chỉ giai đoạn này:

VOICE: (DON): The second idiom is "Home Stretch," "Home Stretch." TEXT:(TRANG): "Home Stretch," đánh vần là H-O-M-E và S-T-R-E-T-C-H, có nghĩa là đoạn cuối của một cuộc đua ngựa khi con ngựa cố hết sức để về mức ăn thua. Anh bạn chúng ta xin đọc thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): The last few weeks down the home stretch it is vital to have as much campaign money left as possible to knock out your opponent before he knocks you out.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Vài tuần lễ sau cùng ở giai đoạn cuối của cuộc tranh cử, điều hết sức quan trọng là càng có nhiều tiền vận độïng càng tốt để đánh gục đối thủ trước khi ông ta đánh gục mình.

Một vài từ mới đáng chú ý là "Vital," đánh vần là V-I-T-A-L, nghĩa là hệ trọng; và "To Knock Out," đánh vần là K-N-O-C-K và O-U-T, nghĩa là đánh gục xuống. Bây giờ xin mời qúy vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): The last few weeks down the home stretch it is vital to have as much campaign money left as possible to knock out your opponent before he knocks you out.

TEXT:(TRANG): Trước khi chấm dứt bài học này chúng tôi xin mời quý vị nghe thêm một thí dụ khác có cả 2 thành ngữ "To Jump on a Bandwagon" và "Home Stretch."

VOICE: (DON): People usually jump on a bandwagon because they want to be with a winner. But sometimes down the home stretch a wagon can lose a wheel and the riders don’t reach the finish line first.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Người ta thường nhảy lên chiếc xe chiến thắng vì muốn kết giao với kẻ chiến thắng. Nhưng đôi khi, vào giai đoạn cuối của cuộc đua, chiếc xe có thể gảy mất một bánh xe và người lái xe không về nhất được.

Và với thí dụ này chúng tôi xin chấm dứt bài học ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "To Jump on a Bandwagon," nghĩa là đi theo ủng hộ người đắc cử; và hai là "Home Stretch," nghĩa là giai đoạn cuối cùng của cuộc đua. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG