Đường dẫn truy cập

LESSON # 163:Squeaker, Win By A Whisker. - 2004-08-26


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay, giới truyền thông Mỹ thường dùng một số thành ngữ khác lạ mà người ta ít nghe thấy thường ngày. Hôm nay, chúng tôi xin nói về vấn đề thắng cử. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Squeaker," "Squeaker."

TEXT: (TRANG): Các cuộc bầu cử đôi khi mang lại kết quả rất khít khao, trong đó người thắng cử chỉ hơn đối thủ một số phiếu ít ỏi. Đôi khi kết quả lại cách biệt nhau rất xa và người thắng cử dành được đa số phiếu.

Trong bài hôm nay chúng ta nói về cuộc bầu cử với kết quả khít khao. Người Mỹ dùng thành ngữ "Squeaker" để tả cuộc bầu cử này. "Squeaker" xuất xứ từ độïng từ "To Squeak," đánh vần là S-Q-U-E-A-K, có nghĩa tiếng kêu rúc rích như khi một con chuột phải chui qua một cái lỗ rất hẹp. Chắc quý vị còn nhớ là vào năm 1960 ông John Kennedy thuộc Đảng Dân chủ đã tranh cử chống ông Richard Nixon thuộc Đảng Cộng Hòa. Đó là một trong những cuộc bầu cử khít khao nhấât trong thế kỷ thứ 20. Mời quý vị nghe anh Don kể lại như sau:

VOICE : (DON): That‘s right! It was a real squeaker! A total of more than 68 million votes were cast, and it turned out that Mr. Kennedy squeaked by with only a narow margin of 120,000 votes.

TEXT: (TRANG): Anh Don nói: Đúng vậy! Đó quả là một cuộc bầu cử hết sức khít khao. Cử tri đã đi bầu với một số tổng cộng 68 triệu lá phiếu, và kết quả là ông Kennedy đã chỉ thắng với một đa số phiếu rất ít ỏi là 120,000 phiếu.

Một số từ mới cần biết là: "To Cast," đánh vần là C-A-S-T, nghĩa là bỏ phiếu; và "Margin," đánh vần là M-A-R-G-I-N, nghĩa là sự chênh lệch giữa hai số phiếu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): That‘s right! It was a real squealer! A total of more than 68 million votes were cast, and it turned out that Mr. Kennedy squeaked by with only a narow margin of 120,000 votes.

TEXT:(TRANG): Để diễn tả cùng một trường hợp như vậy, người Mỹ còn dùng một thành ngữ khác mà anh bạn chúng ta sẽ đọc sau đây:

VOICE: (DON): The second idiom is "To Win by a Whisker," "To Win by a Whisker." TEXT:(TRANG): "To Win by a Whisker," nghĩa đen là thắng cử với một đa số phiếu nhỏ như một sợi râu mép. "Whisker," đánh vần là W-H-I-S-K-E-R có nghĩa là râu hay ria mép.

Trong thí dụ sau đây, một phụ nữ đã thắng cử và trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong tiểu bang của bà. Anh Don cho biết như sau:

VOICE: (DON): She had a good record serving in Congress, but some men were not sure she was ready. So she only won by a whisker, 300 votes in a total of 3 milllion.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Bà ấy có thành tích hoạt động tốt đẹp ở quốc hội nhưng một số người thuộc nam giới không tin chắc là bà có thể làm được việc của một thống đốc. Vì thế bà chỉ thắng cử với một đa số rất khít khao là 300 phiếu trong một tổng số 3 triệu phiếu bầu.

Có vài từ mới đáng chú ý là: "Record," đánh vần là R-E-C-O-R-D, nghĩa làthành tích, và "Congress," đánh vần là C-O-N-G-R-E-S-S, nghĩa là Quốc hội. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): She had a good record serving in Congress, but some men were not sure she was ready. So she only won by a whisker, 300 votes in a total of 3 milllion.

TEXT:(TRANG): Dĩ nhiên, nếu quý vị không thích thành ngữ này thì có thể dùng 3 thành ngữ khác có lẽ phù hợp hơn cho phụ nữ, và cũng có cùng một nghĩa. Đó là: "To Win by a Hair," " To Win by an Eyelash," và "To Win by the Skin of Our Teeth," với 3 từ mới là "Hair," nghĩa là sợi tóc; "Eyelash," nghĩa là lông mi; và "Teeth," là răng.

Và thí dụ vừa kể đã kết chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Squeaker" và hai là "To Win by a Whisker" đều có nghĩa là thắng cử với một đa số phiếu ít ỏi. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG