Đường dẫn truy cập

LESSON # 164: Winning Big: Landslide, To Blow Out, To Clobber. - 2004-08-26


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước chúng ta học những thành ngữ nói về một cuộc thắng cử với một số phiếu rất ít ỏi. Hôm nay chúng ta sẽ học những thành ngữ nói về một cuộc thắng cử lớn. Anh bạn Don Benson sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Lanslide," "Lanslide."

TEXT: (TRANG): "Lanslide," đánh vần là L-A-N-S-L-I-D-E, có nghĩa là đất chuồi, tức là một đống đất đá hay tuyết khổng lồ rơi xuống triền núi đè bẹp nhà cửa, xe cộ và sinh vật. Trong lãnh vực chính trị, người Mỹ dùng từ "Lanslide" khi một ứng cử viên thắng lớn và đối thủ của ông thì cảm thấy như bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá. Anh bạn chúng ta xin nói về những vụ thắng cử lớn nhất trong thời hiện đại như sau:

VOICE : (DON): The 3 biggest landslides in the 20th century belong to Lyndon Johnson in 1964, Richard Nixon in 1972 and Ronald Reagan in 1984. Each won by more than 15 million votes.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: 3 cuộc đại thắng trong thế kỷ 20 là của ông Lyndon Johnson năm 1964, ông Richard Nixon năm 1972, và ông Ronald Reagan năm 1984. Mỗi người đã thắng với một đa số hơn 15 triệu phiếu.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là "Century," đánh vần là C-E-N-T-U-R-Y, nghĩa là thế kỷ. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): The 3 biggest landslides in the 20th century belong to Lyndon Johnson in 1964, Richard Nixon in 1972 and Ronald Reagan in 1984. Each won by more than 15 million votes.

TEXT:(TRANG): Khi nào thì một ứng cử viên có thể cho là mình thắng một trận "landslide"? Không có một định nghĩa nào rõ rệt cả, nhưng một số phiếu cách biệt từ 10% trở lên có thể được gọi là "Lanslide." Và đến đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai."

VOICE: (DON): The second idiom is "To Blow Out," "To Blow Out." TEXT:(TRANG): "To Blow Out," đánh vần là B-L-O-W và O-U-T, nghĩa là thổi bay đi mất. Khi dùng trong bối cảnh chính trị, nó có nghĩa là đánh cho đối thủ bị đại bại, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): I think our governor will blow out his opponent. He has done a good job and people like him. Besides, the man running against him is someone most voters never heard of.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tôi cho rằng thống đốc của chúng ta sẽ đánh bại đối thủ của ông. Ông đã làm việc giỏi và dân chúng thích ông. Thêm vào đó, đối thủ của ông là người mà chưa ai nghe tiếng bao giờ.

Chỉ có vài từ mới đáng chú ý là: "Governor," đánh vần là G-O-V-E-R-N-O-R, nghĩa là thống đốc một tiểu bang, Và bây giờ xin mời qúy vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): I think our governor will blow out his opponent. He has done a good job and people like him. Besides, the man running against him is someone most voters never heard of.

TEXT:(TRANG): Đến đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ ba:

VOICE: (DON): The third idiom is "To Clobber," "To Clobber."

TEXT:(TRANG): "To Clobber," đánh vần là C-L-O-B-B-E-R, có nghĩa là đánh mạnh cho đối phương bị đại bại như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về cuộc bầu cử sơ bộ năm nay:

VOICE: (DON): In South Carolina George Bush clobbered John McCain. But in a couple of days Mr. McCain turned the tables and clobbered Mr. Bush in Michigan to stay in the race.

TEXT:(TRANG): Sự cố đã xảy ra là tại bang South Carolina, ông George Bush đã đánh bại được ông John McCain. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, ông McCain đã xoay lại thế cờ và đánh bại được ông Bush ở tiểu bang Michigan để tiếp tục cuộc tranh cử.

Chỉ có một từ mới cần biết là "To Turn," đánh vần là T-U-R-N nghĩa là xoay chiều. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): In South Carolina George Bush clobbered John McCain. But in a couple of days Mr. McCain turned the tables and clobbered Mr. Bush in Michigan to stay in the race

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới liên quan đến bầu cử là "Landslide," "To Blow Out," và "To Clobber" để chỉ cùng một việc là thắng lớn hay đánh cho người khác bị thua nặng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG