Đường dẫn truy cập

LESSON # 168: Step Up To The Plate, Touch All The Bases. - 2004-08-26


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới, xuất xứ từ môn bóng chầy, người Mỹ gọi là "baseball" là môn thể thao rất được người Mỹ ưa chuộng từ hơn 160 năm nay, mà giới truyền thông Mỹ thường dùng trong khi tường trình về các cuộc bầu cử toàn quốc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "To Step Up to the Plate," "To Step Up to the Plate."

TEXT: (TRANG): "To Step Up to the Plate" nghĩa đen là bước lên tấm bằng gỗ để chuẩn bị dùng chầy đánh trúng quả bóng mà đấu thủ sắp ném đến cho mình. "Plate," đánh vần là P-L-A-T-E, nghĩa là tấm bảng gỗ nơi mà đấu thủ chuẩn bị đánh quả bóng và cũng là trọng tâm của môn đánh bóng chầy. Thành ngữ này giờ đây được dùng để chỉ việc khởi đầu một hành động quan trọng, trong chính trị cũng như trong ngành doanh thương.

Xin mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một bài diễn văn quan trọng mà tổng thống Bill Clinton sẽ đọc để vận động cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Al Gore:

VOICE : (DON): Tomorrow Mr. Clinton will step up to the plate in San Francisco to tell voters that our foreign policy will be in much safer hands if they send Vice President Gore to the White House.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ngày mai ông Clinton sẽ bắt đầu hoạt động mạnh mẽ ở San Fransisco và nói với cử tri rằng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ nằm trong đôi bàn tay an toàn hơn nếu họ chọn Phó Tổng thống Gore làm tổng thống ở Tòa Bạch ốc.

Một vài từ mới mà ta cần biết là: "Foreign Policy," đánh vần là F-O-R-E-I-G-N và P-O-L-I-C-Y, nghĩa là chính sách đối ngoại; "Safer," đánh vần là S-A-F-E-R, nghĩa là an toàn hơn; và "White House," đánh vần là W-H-I-T-E và H-O-U-S-E, nghĩa là nhà trắng hay Tòa Bạch ốc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Tomorrow Mr. Clinton will step up to the plate in San Francisco to tell voters that our foreign policy will be in much safer hands if they send Vice President Gore to the White House.

TEXT:(TRANG): Trong môn bóng chầy, sân chơi là một sân cỏ hình thoi trong đó một góc là chỗ dành cho người ném bóng, còn 3 góc kia mỗi góc là một cái là gôn mà người cầm chầy đập bóng phải chạy tới và chạm chân vào đó để ghi điểm trước khi quả bóng được ném đi một lần nữa. Người Mỹ gọi mỗi gôn này là "Base" và dùng từ này trong thành ngữ thứ hai mà anh bạn chúng ta sẽ đọc sau đây:

VOICE: (DON): The second idiom is "To Touch Base" or "To Touch All the Bases." TEXT:(TRANG): "To Touch Base" nghĩa đen là chạm vào cái gôn, với từ "To Touch," đánh vần là T-O-U-C-H, nghĩa là đụng vào hay chạm vào, và "Base," đánh vần là B-A-S-E, nghĩa là cái gôn. "To Touch Base" nghĩa bóng là có sự giao tiếp hay liên lạc cần thiết với một người nào. Trong thí dụ sau đây, một nhân viên trong ban vận động tranh cử kiển trách anh phụ tá tên Joe là không biết giao tiếp với ông chủ, và nói:

VOICE: (DON): Joe, the boss is not happy about you contacting state chairmen without consulting him. You’d better learn to touch base with him or you won’t be working here anymore.

TEXT:(TRANG): Nhân viên này nói như sau: Này anh Joe, ông chủ không hài lòng về vụ anh tiếp xúc với các chủ tịch đảng ở cấp tiểu bang mà không tham khảo ý kiến với ông ấy. Anh nên học cách giao tiếp với ông chủ để thông báo mọi việc cho ông ấy biết, nếu không thì anh sẽ không còn làm việc ở đây nữa.

Một vài từ mới mà ta cần biết là: "To Contact," đánh vần là C-O-N-T-A-C-T, nghĩa là liên lạc, tiếp xúc; và "Chairmen," đánh vần là C-H-A-I-R-M-E-N, nghĩa là các ông chủ tịch. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Joe, the boss is not happy about you contacting state chairmen without consulting him. You’d better learn to touch base with him or you won’t be working here anymore.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ "To Touch Base" có thể được dùng theo số nhiều là"To Touch All the Bases," như quý vị thấy trong thí dụ sau đây, khi một giám đốc cuộc vận độn tranh cử dặïn dò ban nhân viên của ông phải làm những gì trước khi ứng cử viên của họ đến thành phố New York để đọc diễn văn:

VOICE: (DON): Fellows, we have 23 local leaders we have to contact up there. Make sure we talk to them all: We need to touch all the bases because we can’t win wihout New York!

TEXT:(TRANG): Ông giám đốc nói: Này các anh, chúng ta có 23 lãnh tụ địa phương cần phải tiếp xúc ở trên đó. Phải đoan chắc là chúng ta sẽ nói chuyện với tất cả những người này. Chúng ta cần giao tiếp với tất cả mọi người bởi vì chúng ta sẽ không thắng cử nếu không có sự ủng hộ của New York.

Và bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Fellows, we have 23 local leaders we have to contact up there. Make sure we talk to them all: We need to touch all the bases because we can’t win wihout New York!

TEXT:(TRANG): Đến đây chúng tôi xin chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "To Step Up to the Plate," nghĩa là bắt đầu hành động quyết liệt; và hai là "To Touch Base," nghĩa là liên lạc và giao tiếp với người khác. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG