Đường dẫn truy cập

LESSON # 158: Give Someone Lip, Button Your Lip, Stiff Upper Lip. - 2004-08-21


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ "Lip," đánh vần là L-I-P, nghĩa là cái môi. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Give Someone Your Lip," "Give Someone Your Lip."

TEXT: (TRANG): Thành ngữ "Give Someone Your Lip" có nghĩa là cái môi nhưng cũng được dùng để chỉ một lời nói thô lỗ xấc xược. Trong thí dụ sau đây, một người cha nổi giận khi thấy con trai ông trả lời một cách xấc xược lúc ông dặn con là ønêú đi chơi thì phải về nhà trước nửa đêm. Ông nói:

VOICE : (DON): Look, Billy, that’s no way to talk to your dad; don’t give me any more lip, son. You better be home by midnight or you can’t use the car for a month. Do you hear me?

TEXT: (TRANG): Ông bố nói: Này Billy, đó không phải là lối con nói chuyện với bố. Đừng trả lời một cách xấc xược như vậy nữa, nghe con. Con phải về nhà trước nửa đêm, còn không thì con sẽ bị phạt không được lái xe trong một tháng. Con nghe rõ chưa?

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là: "Midnight," đánh vần là M-I-D-N-I-G-H-T nghĩa là nửa đêm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Look, Billy, that’s no way to talk to your dad; don’t give me any more lip, son. You better be home by midnight or you can’t use the car for a month. Do you hear me?

TEXT:(TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is "Button Your Lip," "Button Your Lip." TEXT:(TRANG): "Button Your Lip" có một từ mới là "Button," đánh vần là B-U-T-T-O-N, nghĩa là cài hay khóa lại. Như thế "Button Your Lip" là khóa môi lại, tức là giữ im lặng hay giữ kín miệng, không tiết lộ một điều gì quan trọng. Trong thí dụ sau đây, một giám đốc công ty đang gặp khó khăn tài chánh không thể trả lương cho nhân viên. Ông bèn gọi nhân viên lại họp và nói:

VOICE: (DON): I won’t hide the problem from you. But let’s button our lip about it outside the office. If the news gets out we might have to close down, and that will hurt us all.

TEXT:(TRANG): Ông giám đốc công ty nói: Tôi không dấu diếm các ông các bà về tình trạng kho ùkhăn hiện nay. Nhưng chúng ta hãy giữ kín chuyện này ở bên ngoài sở. Nếu tin này lọt ra ngoài thì chúng ta có lẽ sẽ phải đóng cửa công ty, và như thế thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng tai hại.

Chỉ có một vài từ mới cần biết là "To Hide," đánh vần là H-I-D-E, nghĩa là dấu diếm hay trốn tránh; và "To Hurt," đánh vần là H-U-R-T, nghĩa là làm hại hay gây thương tổn cho một người. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): I won’t hide the problem from you. But let’s button our lip about it outside the office. If the news gets out we might have to close down, and that will hurt us all.

TEXT:(TRANG): Đôi khi thay vì dùng "Button Your Lip," người Mỹ còn dùng "Zip Your Lip" để chỉ cùng một việc. Và đến đây anh Don sẽ trình bày thành ngữ thứ ba:

VOICE: (DON): The third idiom is "To Keep a Stiff Upper Lip," "To Keep a Stiff Upper Lip."

TEXT:(TRANG): "To Keep a Stiff Upper Lip" có một từ mới là "Stiff," đánh vần là S-T-I-F-F, nghĩa là cứng nhắc. Nghĩa đen của thành ngữ này là giữ cho môi trên được cứng nhắc, không run rẩy, và nghĩa bóng là phải tỏ ra can trường, không lộï vẻ sợ hãi hay lo lắng trên mặt. Trở lại thí dụ vừa kể, sau khi ông chủ tiệm nói chuyện với ban nhân viên, ông phó giám đốc bước vào và tỏ ý lo sợ về vụ có thể bị mất việc. Ông chủ bèn khuyên nhủ như sau:

VOICE: (DON): John, you and I just have to keep a stiff upper lip. Our best chance of survival is to keep from showing how scared we really are about going out of business.

TEXT:(TRANG): Ông chủ nói: Này anh John, tôi với anh phải giữ vững tinh thần và không tỏ vẻ lo lắng. Cách tốt nhất để chúng ta sống còn là tránh đừng để cho người khác thấy là chúng ta thực sự sợ hãi đến mức nào về vụ có thể phải đóng cửa công ty.

Những từ mới đáng chú ý là: "Survival," đánh vần là S-U-R-V-I-V-A-L, nghĩa là sống còn; và "Scared," đánh vần là S-C-A-R-E-D, nghĩa là sợ hãi. Bây giờ xin mời qúy vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): John, you and I just have to keep a stiff upper lip. Our best chance of survival is to keep from showing how scared we really are about going out of business.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được3 thành ngữ mới. Một là "Give Someone Lip," nghĩa là lời nói thô lỗ, hỗn xược; hai là "Button Your Lip," nghĩa là giữ im lặng hay giữ kín một chuyện gì; và ba là "Keep a Stiff Upper Lip," nghĩa là tỏ thái độ can trường. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG