Đường dẫn truy cập

LESSON # 155: Too Hot T Handle, Handle With Kid Gloves, Panhandle. - 2004-08-21


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có từ "Handle," đánh vần là H-A-N-D-L-E, được dùng như một danh từ có nghĩa là cái cán. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục với 3 thành ngữ mới cũng có từ "Handle" nhưng lại được dùng như một động từ và có nghĩa là xử lý hay giải quyết một vấn đề gì. Anh Bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Too Hot To Handle," "Too Hot To Handle."

TEXT: (TRANG): "Too Hot To Handle" nghĩa đen là nóng quá không thể cầm được, và dĩ nhiên nghĩa bóng là một vấn đề gì gây nhiều tranh luận khiến chúng ta khó giải quyết được.

"Too Hot To Handle" xuất xứ từ môn bóng chầy ở Mỹ và trong 60 năm qua được dùng để tả một trái banh được ném mạnh đến độ người bắt banh thấy tay mình nóng lên mặc dầu có mang găng tay. Ngày nay "Too Hot To Handle" được dùng để chỉ một vấn đề gây nhiều tranh luận như vấn đề phá thai chẳng hạn. Phụ nữ Mỹ có quyền tự do lựa chọn trong vấn đề này hay không, hay phải có 1 luật cấm phá thai? Dân chúng Mỹ có lập trường rất khác biệt nhau khiến gây khó khăn cho những người muốn tranh cử vào những chức vụ công cử. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

VOICE : (DON): This issue can be too hot to handle. If a candidate supports the right to abortion, he angers voters opposed to it. If he is against it, he angers voter who support the right.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Vấn đề này thật hết sức khó giải quyết. Nếu một ứng cử viên ủng hộ quyền được phá thai thì ông ta sẽ làm cho những người chống phá thai nổi giận. Còn nếu ông ta chống đối quyền được phá thai thì ông ta sẽ làm cho những người ủng hộ quyền này nổi giận.

Có một vài từ mới đáng chú ý là: "Abortion," đánh vần là A-B-O-R-T-I-O-N, nghĩa là phá thai; và "To Anger," đánh vần là A-N-G-E-R, nghĩa là làm cho ai tức giận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): This issue can be too hot to handle. If a candidate supports the right to abortion, he angers voters opposed to it. If he is against it, he angers voter who support the right.

TEXT:(TRANG): Nếu một vấn đề hay một người tỏ ra "Too Hot To Handle" thì quý vị phải tìm một phương cách giải quyết cho thỏa đáng. Và đó là thành ngữ thứ hai mà anh Don sẽ đọc sau đây:

VOICE: (DON): The second idiom is "Handle With Kid Gloves," "Handle With Kids Gloves."

TEXT:(TRANG): "Handle With Kid Gloves" có nghĩa là cầm một cái gì với găng tay làm bằng da dê non, tức là xử sự một cách hết sức khéo léo tế nhị. Chắc quý vị cũng biết "Kid," đánh vần là K-I-D, nghĩa là con dê non, với làn da rất mềm mại. Trong thí dụ sau đây, anh Don chỉ dẫn cho người bạn mới vào làm cùng sở về cách đối xử với ông xếp mới.

VOICE: (DON): Bob Lee is your boss. He is okay except for his hot temper. If you see him angry, do your best to handle the man with kid gloves. Otherwise he can bite your head off.

TEXT:(TRANG): Anh Don nói với bạn như sau: Ông Bob Lee là ông xếp của anh. Ông ta là người tốt trừ có tật nóng tánh. Nếu anh thấy ông ấy nổi giận thì phải cố hết sức đối xử với ông ấy một cách khéo léo tế nhị. Nếu không thì ông ta sẽ mắng mỏ anh thậm tệ.

Một vài từ đáng chú ý là: "Except," đánh vần là E-X-C-E-P-T, nghĩa là ngoại trừ; và "To Bite," đánh vần là B-I-T-E, nghĩa là cắn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Bob Lee is your boss. He is okay except for his hot temper. If you see him angry, do your best to handle the man with kid gloves. Otherwise he can bite your head off TEXT:(TRANG): Bây giờ anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ ba:

VOICE: (DON): The third idiom is "Panhandle," "Panhandle."

TEXT:(TRANG): "Panhandle," đánh vần là P-A-N-H-A-N-D-L-E, chỉ giản dị có nghĩa là xin xỏ tiền bạc, và "Pan" có nghĩa là bánh mì hay tiền bạc. Những người đi xin tiền được gọi là "Panhandlers" như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): If a panhandler looks like he really needs help I usually give him money. But if I don’t have any money on me I resent people who panhandle and call me cheap or worse.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Nếu một người ăn xin trông có vẻ như cần được giúp đở thì tôi thường thường cho anh ta một ít tiền. Nhưng nếu tôi không có sẵn tiền, tôi bất mãn với những người nào cứ đi theo tôi để xin tiền rồi còn gọi tôi là hà tiện hay tệ hơn nữa.

Chỉ có một từ mới là "To Resent," đánh vần là R-E-S-E-N-T, nghĩa là bất mãn hay khó chịu. Bây giờ xin mời qúy vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): If a panhandler looks like he really needs help I usually give him money. But if I don’t have any money on me I resent people who panhandle and call me cheap or worse.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là "Too Hot To Handle," nghĩa là một vấn đề gây tranh luận khó giải quyết; hai là "Handle With Kid Gloves," nghĩa là đối xử một cách hết sức nhẹ nhàng tế nhị; và ba là "Panhandle," nghĩa là đi xin tiền. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG