Đường dẫn truy cập

LESSON # 147: Bird Brain, Early Bird Special, Strictly For The Birds. - 2004-08-18


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ khác nhau nhưng có cùng một từ chung là "Bird," đánh vần là B-I-R-D, nghĩa là con chim. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “Bird-Brain,” “Bird-Brain.”

TEXT: (TRANG): Bird-Brain có một từ mới là "Brain," đánh vần là B-R-A-I-N, nghĩa là bộ não, bộ óc, hay trí thông minh. Khi người Mỹ nói Bird-Brain tức là người có óc nhỏ như óc chim, họ muốn ám chỉ một người ngu si đần độn. Trong thí dụ sau đây, một ông bố than phiền về người con rể của ông mà ông cho là một anh chàng đần độn.

VOICE : (DON): My daughter is a very smart young woman, but love does strange things to people. She married this worthless bird-brain who has trouble adding up 2 and 2 and getting 4.

TEXT: (TRANG): Ông bố này nói: Con gái tôi là một người trẻ tuổi và rất thông minh. Thế nhưng tình yêu khiến cho ngườiø ta làm những điều kỳ lạ. Con tôi lấy một anh chồng đần độn vô dụng chẳng biết 2 cộng với 2 là 4 nữa.

Những từ mới đáng chú ý là: "Strange," đánh vần là S-T-R-A-N-G-E, nghĩa là kỳ lạ; "Worthless," đánh vần là W-O-R-T-H-L-E-S-S, nghĩa là vô giá trị, vô dụng, không ra gì; và "Add," đánh vần là A-D-D nghĩa là thêm vào hay cộng vào. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON) : My daughter is a very smart young woman, but love does strange things to people. She married this worthless bird-brain who has trouble adding up 2 and 2 and getting 4. .

TEXT:(TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is “Early Bird Special,” “Early Bird Special.”

TEXT:(TRANG): "Early Bird" có một từ mới là "Early," đánh vần là E-A-R-L-Y, nghĩa là sớm. Thành ngữ này là câu rút ngắn từ thành ngữ “The early bird catches the worm,” có nghĩa là con chim nào đến sớm thì bắt được con sâu. Tức là nếu bạn là người đến sớm hay đến trước thì bạn sẽ có cơ may thành công. Chẳng hạn như một anh doanh thương lúc nào cũng tự hào rằng ông ta luôn luôn đến sở trước nhân viên một tiếng đồng hồ; hay một bà nội trợ đến một cửa tiệm trước giờ mở cửa để chờ vào sớm để mua hàng rẻ.

Ngày nay ”Early Bird” thường được dùng trong thành ngữ "Early Bird Special," với từ "Special," đánh vần là S-P-E-C-I-A-L, nghĩa là đặc biệt, và dùng để chỉ những bữa ăn giárẻ mà các tiệm ăn dành cho những người lớn tuổi hoặc những người về hưu, từ 4 giờ tới 6 giờ chiều, tức là trước giờ ăn thường. Trong thí dụ sau đây, một ông nói về cha mẹ ông ấy như sau:

VOICE: (DON): Mom and Dad are over 70 and living on pensions. When they eat out, they always go to this seafood place before 6:00 when they can eat dinner for 8 dollars. That’s too early for me. I don’t even get home from work until seven.

TEXT:(TRANG): Ông này nói: Cha mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi và sống nhờ vào tiền hưu bổng. Khi hai cụ ăn tiệm, hai cụ thường đến tiệm hải sản trước 6 giờ chiều để có thể ăn tối với giá 8 đô la. Đối với tôi thì giờ đó quá sớm. Mãi tới 7 giờ tôi mới về tới nhà.

Những từ mới mà ta cần biết là: "Pension," đánh vần là P-E-N-S-I-O-N, nghĩa là tiền hưu; và "Seafood," đánh vần là S-E-A-F-O-O-D, nghĩa là đồ biển hay hải sản. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Mom and Dad are over 70 and living on pensions. When they eat out, they always go to this seafood place before 6:00 when they can eat dinner for 8 dollars. That’s too early for me. I don’t even get home from work until seven.

TEXT:(TRANG): Bây giờ anh bạn của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứù ba:

VOICE: (DON): The third idiom is “For the Birds,” “For the Birds.”

TEXT:(TRANG): 'For the Birds" nghĩa đen là dành cho các con chim, và nghĩa bóng là không quan trọng, không có giá trị gì, hay là dở tệ. Người Mỹ dùng thành ngữ này vì thấy rằng các con chim thường ăn những thưcù ăn tồi tệ như rác rưới hay xác thú vật chết trên đường. Để nhấn mạnh thêm nữa, người Mỹ thường nói "Strictly for the Birds," nghĩa là hết sức tồi tệ.Trong thí dụ sau đây, anh Don cùng vợ tên Betty đi xem một phim rồi mới biết là phim đó hết sức dở.

VOICE: (DON): Ten minute after the film started, Betty whispered, "Honey, this is for the birds.". I agreed, so we got up and walked out. Believe me, it was awful—strictly for the birds!

TEXT:(TRANG): Anh bạn chúng ta cho biết như sau: 10 phút sau khi phim bắt đầu chiếu, Betty nói nhỏ với tôi: Anh ơi, phim này dở quá. Tôi đồng ý, vì thế chúng tôi bỏ ra về. Bạn tin tôi đi. Cuốn phim đó dở hết sức!

Những từ mới đáng chú ý là: "Film," đánh vần là F-I-L-M, nghĩa là cuốn phim; "To Whisper," đánh vần là W-H-I-S-P-E-R nghĩa là nói nhỏ, hay thì thầm; và "Awful," đánh vần là A-W-F-U-L, nghĩa là tồi tệ. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Ten minute after the film started, Betty whispered, "Honey this is for the birds." I agreed, so we got up and walked out. Believe me, it was awful—strictly for the birds!

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là "Bird-Brain," nghĩa là người đần độn; hai là "Early Bird Special," nghĩa là bữa ăn rẻ tiền đặc biệt dành cho người lớn tuổi hay có lợi tức thấp; và ba là "Strictly for the Birds," nghĩa là không có giá trị gì cả, hay là hết sức dở. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG