Đường dẫn truy cập

LESSON # 146: Happy As A Clam, Happy-Go-Lucky, Slap-Happy, Happy Camper. - 2004-08-18


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới có cùng từ "Happy" nghĩa là vui sướng hay hạnh phúc. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc cho quý vị nghe thành ngữ thứ nhất:

VOICE: (DON): The first idiom is “Happy as a Clam,” “Happy as a Clam.”

TEXT: (TRANG): "Happy as a Clam" nghĩa đen là sung sướng như một con sò, và nghĩa bóng là hết sức hài lòng sung sướng. Chắc quý vị cũng có thể đoán là từ "Clam," đánh vần là C-L-A-M, nghĩa là con sò hay con hến. Thế nhưng tại sao người Mỹ lại có lối ví von ngộ nghĩnh như vậy? Đó là vì ngày xưa họ sống bằng nghề chài lưới và nhậïn thấy rằng khoảng thời gian tốt nhất cho các sò hến sống trên bãi cát là khi nước thủy triều lên cao, tức là lúc nó tha hồ tìm được thưcù ăn mà không sợ bị người ta trông thấy để bắt. Vì thế, thoạt đầu người Mỹ dùng thành ngữ "Happy as a Clam at High Tide," nghĩa là sung sướng như con sò con hến vào lúc thủy triều lên cao. Lâu ngày họ bỏ bớt đi đoạn cuối "at High Tide," và bây giờ chỉ dùng "Happy as a Clam." Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một anh chàng tên Jim.

VOICE : (DON): My friend Jim is as happy as a clam right now. He was worried about finding a good job after he graduates, but a big computer company has hired him for management training.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh bạn tôi là Jim hiện giờ rất là vui sướng.Trước đây anh ấy lo lắng về vụ tìm được một việc làm tốt sau khi anh tốt nghiệp đại hoc, nhưng một công ty điện toán lớn đã thu nhận anh ấy vào một chương trình huấn luyện để làm quản lý.

Một số từ mới mà ta cần biết là: "To Worry," đánh vần là W-O-R-R-Y, nghĩa là lo lắng; "To Hire," đánh vần là H-I-R-E nghĩa là thuê mướn, và "Management," đánh vần là M-A-N-A-G-E-M-E-N-T nghĩa là cách thức quản lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): My friend Jim is as happy as a clam right now. He was worried about finding a good job after he graduates, but a big computer company has hired him for management training.

TEXT:(TRANG): Đến đây anh Don sẽ giới thiệu thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is “Happy-Go-Lucky,” “Happy-Go-Lucky.”

TEXT:(TRANG): "Happy Go Lucky" có một từ mới là "Lucky," đánh vần là L-U-C-K-Y, nghĩa là may mắn, và thành ngữ này được dùng để chỉ một người chấp nhận sự kiện xảy ra một cách vô tư vui vẻ, dù cho nó tốt hay xấu cũng vậy, vì họ tin rằng may mắn sẽ khiến cho mọi việc cuối cùng sẽ được êm đẹp.

Sau đây là chuyện về một người bạn của anh Don tên là Bob, vừa bị mất việc, không trả nổi tiền thuê nhà, lại mắc nợ tứ tung, còn bạn gái của anh ta thì cũng bỏ anh ta rồi.

VOICE: (DON): In Bob’s place I would never get out of bed. But he is happy-go-lucky as ever, greets you with that big smile, tells a few jokes, then invites you for a drink. What a great guy!

TEXT:(TRANG): Anh Don nói như sau: Ở vào địa vị anh Bob chắc tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi giường được.Tuy nhiên anh ấy vẫn vui vẻ chấp nhận mọi sự kiện, và chào đón bạn bằng một nụ cười tươi, nói bông đùa vài câu, rồi mời bạn đi uống rượu. Thật là một anh chàng tài tình!

Những từ mới đáng chú ý là: "To Greet," đánh vần là G-R-E-E-T, nghĩa là chào đón; "Smile," đánh vần là S-M-I-L-E, nghĩa là cười; và "Joke," đánh vần là J-O-K-E, nghĩa là lời bông đùa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): In Bob’s place I would never get out of bed. But he is happy-go-lucky as ever, greets you with that big smile, tells a few jokes, then invites you for a drink. What a great guy!

TEXT:(TRANG): Dĩ nhiên là trong trường hợp này, người bạn được mời chắc lại phải bỏ tiền túi ra để trả tiền rượu cho anh Bob.Và đến đây anh Don sẽ đọc cho quý vị nghe thành ngữ thứ ba:

VOICE: (DON): The third idiom is “ Slap-Happy,” “Slap-Happy.”

TEXT:(TRANG): "Slap-Happy" có một từ mới là "Slap," đánh vần là S-L-A-P, nghĩa là tát vào mặt, và dùng để chỉ một người quá sung sướng đến độ choáng váng như có ai tát vào mặt. Thành ngữ này xuất xứ từ giới đánh quyền Anh, khi một võ sĩ bị đối thủ đấm vào mặt khiến ông ta choáng váng không còn biết trời đất ở đâu nữa. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về anh chàng Mark vừa mới có đứa con đầu lòng:

VOICE: (DON): The baby was born a month ago but Mark is still slap-happy about it. He keeps telling everybody all the smart things his kid does. To tell the truth, he is getting pretty annoying.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Đứa bé ra đời cách đây đã một tháng mà anh Mark vẫn còn sướng như điên. Anh ấy tiếp tục kể cho mọi người nghe những điều thông minh mà đứa bé làm. Thật ra mà nói thì anh ta làm cho người khác khó chịu.

Những từ mới mà ta cần biết là: "Smart," đánh vần là S-M-A-R-T, nghĩa là thông minh, khôn ngoan; và "Annoying," đánh vần là A-N-N-O-Y-I-N-G, nghĩa là khó chịu. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): The baby was born a month ago but Mark is still slap-happy about it. He keeps telling everybody all the smart things his kid does. To tell the truth, he is getting pretty annoying.

TEXT:(TRANG): Sau đây anh Don sẽ đọc cho quý vị nghe thành ngữ thứ tư:

VOICE: (DON): The fourth idiom is “ Happy Camper," “Happy Camper.”

TEXT:(TRANG): "Happy Camper" có một từ mới là "Camper," đánh vần là C-A-M-P-E-R, nghĩa là người cắm trại. Mỗi mùa hè, người Mỹ có thói quen đi cắm trại để nghỉ ngơi, giải trí và tìm sự thoải mái trong tâm hồn. Vì thế từ thập niên 1980 thành ngữ "Happy Camper" được dùng để chỉ những người hài lòng với cuộc sống của họ.Và dĩ nhiên là khi sự việc xảy ra trái với ý muốn của họ thì họ rất bất mãn như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (DON): It was an awful trip. We took off late, the air was bumpy, the plane was jammed, the toilets stopped up, the food was terrible. We sure weren’t happy campers when we landed.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Chuyến đi này thật tồi tệ. Chúng tôi rời sân bay muộn, chuyến bay xóc lên xóc xuống và đông chật người, phòng vệ sinh bị tắc, thức ăn thì dở. Chúng tôi rất bất mãn khi đáp xuống sân bay.

Những từ mới mà ta cần biết là: "Awful," đánh vần là A-W-F-U-L, nghĩa là tồi tệ; "Bumpy," đánh vần là B-U-M-P-Y, nghĩa là gồ ghề, nhồi lên nhồi xuống; và "Jammed," đánh vần là J-A-M-M-E-D, nghĩa là đông chật người. Bây giờ anh Don xin đọc lại thí dụ này:

VOICE: (DON): It was an awful trip. We took off late, the air was bumpy, the plane was jammed, the toilets stopped up, the food was terrible. We sure weren’t happy campers when we landed.

TEXT:(TRANG): Câu chuyện mà quý vị vừa nghe đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 4 thành ngữ mới cùng nói về sự sung sướng hài lòng. Đó là "Happ as a Clam, ”Happy-Go-Lucky," "Slap-Happy," và "Happy Camper." Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG