Đường dẫn truy cập

LESSON # 142:  In Fine Weather, Birds Of A Feather, Fuss And Feathers, Horse Feathers. - 2004-08-16


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị những thành ngữ có từ "Feather" nghĩa là lông. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ giới thiệu thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is “In Fine Feather,” “In Fine Feather.”

TEXT: (TRANG): Khi nghe đến “In Fine Feather,” chắc quý vị có thể đoán ngay được là một điều gi vui tươi đẹp đẽ như bộ lông láng mướt của một con chim. Trong thí dụ sau đây anh Don gặp một người bạn nói rằng anh trông vui tươi. Anh trả lời như sau:

VOICE : (DON): Right! I’m really in fine feather today. This morning, my boss told me I’m getting the promotion I had hoped for, and now I'm on my way to take my best girl out to dinner to celebrate.

TEXT: (TRANG): Anh Don nói: Đúng thế! Hôm nay tôi cảm thấy hết sức vui sướng. Sáng nay, ông xếp tôi cho tôi biết là tôi sẽ được thăng chức như ý muốn, và bây giờ tôi đang trên đường đón bạn gái tôi để đi ăn mừng.

Một vài từ mới mà ta cần biết là: "Promotion," đánh vần là P-R-O-M-O-T-I-O-N, nghĩa là sự thăng chức; và "To Celebrate," đánh vần là C-E-L-E-B-R-A-T-E, nghĩa là ăn mừng. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON) : Right! I’m really in fine feather today. This morning, my boss told me I’m getting the promotion I had hoped for, and now I'm on my way to take my best girl out to dinner to celebrate.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is “Birds of a Feather," is “Birds of a Feather.”

TEXT:(TRANG): “Birds of a Feather,” nghĩa đen là những con chim có cùng một loại lông, và được dùng để chỉ những người có cùng một lối sống hay sở thích. Ta hãy nghe ý kiến của một người vừa đi thăm tiểu bang California ở bờ biển miền Tây nước Mỹ về và cho biết về những người ở đó như sau:

VOICE: (DON): Go to beaches near Santa Monica and the people you see are all birds of a feather. Everybody around you is young, tan, good looking and looks great in a swimsuit.

TEXT:(TRANG): Ông này nói: Cứ đến các bãi biển gần Santa Monica và bạn sẽ thấy những người ở đó trông giống nhau. Mọi người chung quanh bạn đều trẻ tuổi, da rám nắng hồng, xinh tươi, và đẹp đẽ trong các bộ áo tắm.

Có những từ mới cần biết là: "Beach," đánh vần là B-E-A-C-H, nghĩa là bãi biển; "Tan," đánh vần là T-A-N, nghĩa là rám nắng hồng; và "Swimsuit," đánh vần là S-W-I-M-S-U-I-T, nghĩa là áo tắm. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Go to beaches near Santa Monica and the people you see are all birds of a feather. Everybody around you is young, tan, good looking and looks great in a swimsuit.

TEXT:(TRANG): Tiếp theo đây, anh Don sẽ giới thiệu cung quý vị thành ngữ thứ ba:

VOICE: (DON): The third idiom is “Fuss and feathers," “Fuss and Feather”.

EXT:(TRANG): "Fuss and Feathers" có một từ mới là "Fuss," đánh vần là F-U-S-S, nghĩa là om xòm, rối rít. Nó được dùng để diễn tả điều gì rùm beng nhưng thực ra không quan trọng. Thành ngữ này được dùng cách đây hơn 150 năm để chế diễu một viên tướng Mỹ là Winfield Scott tuy đã về hưu nhưng lại thích chưng diện và thường mặc áo đội mũ lông chim đi biểu diễn trên các đường phố ở Washington. Trong thí dụ sau đây, một ông bố nói về cô con gái ông tên Mary vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng:

VOICE: (DON): Mary upset me when she refused to go to her graduation ceremony. She said it was nothing but fuss and feathers, so she told the university just to mail the diploma to her.

TEXT:(TRANG): Ông bố nói: Con gái tôi Mary đã làm tôi buồn bực khi nó không chịu đi dự lễ tốt nghiệp. Nó cho rằng đó chỉ là một vụ rùm beng nhưng không quan trọng. Vì thế nó yêu cầu trường gửi văn bằng về nhà cho nó.

Những từ mới mà ta cần biết là: "To Refuse," đánh vần là R-E-F-U-S-E, nghĩa là từ chối; "To Mail," đánh vần là M-A-I-L, nghĩa là gửi qua bưu điện; và "Diploma," đánh vần là D-I-P-L-O-M-A, nghĩa là văn bằng. Đến đây, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Mary upset me when she refused to go to her graduation ceremony. She said it was nothing but fuss and feathers, so she told the university just to mail the diploma to her.

TEXT:(TRANG): Đến đây chúng tôi xin đem đến quý vị thành ngữ thứ tư:

VOICE: (DON): The fourth idiom” Horse Feathers," "Horse Feathers.”

TEXT:(TRANG): "Horse Feathers" có một từ mới là "Horse," đánh vần là H-O-R-S-E, nghĩa là con ngựa. Lông chim trên mình con ngựa là điều không thể xảy được.Vì thế người Mỹ dùng thành ngữ này để diễn tả điều gì hết sức vô lý. Trong thí dụ sau đây anh Don rất bực mình vì một người bạn của anh mượn tiền đã 2 năm nay mà vẫn tìm mọi cách để không trả lại. Anh nói:

VOICE: (DON): Listen Joe, it‘s been 2 years since I lent you the money. Now, don’t give me any more horse feathers about how hard up you are.Why, you make more money than I do!

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Này anh Joe, hãy nghe đây. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi tôi cho anh vay tiền. Anh đừng nói với tôi những chuyện vô lý nữa về vụ anh túng thiếu như thế nào. Thật ra thì anh làm còn nhiều tiền hơn tôi nữa! Những từ mới đáng chú ý là: "To Lend," đánh vần là L-E-N-D, nghĩa là cho vay, cho mượn, và "Hard Up," đánh vần là H-A-R-D và U-P, nghĩa là túng thiếu. Và bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Listen Joe, it‘s been 2 years since I lent you the money. Now, don’t give me any more horse feathers about how hard up you are. Why, you make more money than I do!

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 4 thành ngữ mới. Một là "In Fine Feather," nghĩa là vui tươi sung sướng; hai là "Birds of a Feather," nghĩa là nhóm người có cùng sở thích hay lối sống; ba là "Fuss and Feathers," nghĩa là chuyện rùm beng nhưng không quan trọng; và bốn là "Horse Feathers," nghĩa là 1 chuyện hết sức vô lý. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG