Đường dẫn truy cập

Phúc trình của ủy ban bảo vệ nhân quyền về những vi phạm nhân quyền tại Thái Lan. - 2004-08-04


Ủy ban bảo vệ nhân quyền của Thái Lan cảnh cáo là một nền văn hóa chuyên chế đang phát triển dưới sự cai trị của Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, gây phương hại tới tình trạng phát triển dân chủ có từ một thập niên nay.

Trong bản phúc trình đầu tiên, ủy ban quốc gia bảo vệ nhân quyền đã nêu riêng chiến dịch bài trừ ma túy của ông Thaksin trong năm 2003 như một trường hợp vi phạm nhân quyền tệ hại nhất tại Thái Lan.

Hơn 2500 người đã thiệt mạng trong chiến dịch này, trong đó một số người bị các băng đảng đối nghịch hoặc cảnh sát bắn chết. Các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước tố cáo chính phủ khích lệ những vụ giết hại này để cắt giảm công cuộc buôn bán ma túy.

Bà Pasuk Pongpaichit, giảng dạy môn khoa học chính trị tại viện đại học Chulalongkorn, nhận định về sự kiện rằng người ta đang chứng kiến nhiều hình thức của các biện pháp chuyên chế, như việc sử dụng bạo lực, hoặc cho phép sử dụng bạo lực để đàn áp các thành phần bất đồng chính kiến và các phong trào trong xã hội.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên chính phủ đã bác bỏ những điều Ủy ban nhân quyền đưa ra và nói rằng bản phúc trình của ủy ban thiếu những bằng cớ vững chắc.

Quốc hội Thái cho thành lập ủy ban nhân quyền gồm 11 thành viên này năm 2001.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG